Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Optyczna koherentna tomografia w diagnostyce chorób przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej

Optyczna koherentna tomografia w diagnostyce chorób przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej

Podstawowym celem medycznych technik obrazowania optycznego jest ocena morfologiczna struktur organizmu. Tkanki są strukturami wieloskładnikowymi o różnym stopniu uporządkowania i właściwościach spektralnych, stanowiącymi centra rozpraszające o wymiarach obejmujących szeroki zakres wartości.

Probiotyki i prebiotyki w zapobieganiu i leczeniu chorób u dzieci

Probiotyki i prebiotyki w zapobieganiu i leczeniu chorób u dzieci

Składniki żywności o potencjalnym korzystnym wpływie na funkcje organizmu są w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania naukowców w wielu ośrodkach na świecie, a dotychczasowe klinicznie potwierdzone obserwacje wydają się sugerować nowe możliwości zapobiegania i leczenia wielu chorób dietą. Wśród składników o szczególnych możliwościach modulowania różnych funkcji organizmu znajdują się m. in. prebiotyki, probiotyki i synbiotyki, antyoksydanty, fitoestrogeny, flawonoidy.

Metoda fotodynamiczna w diagnostyce i leczeniu nowotworów ginekologicznych

Metoda fotodynamiczna w diagnostyce i leczeniu nowotworów ginekologicznych

Zjawisko fotodynamiczne polega na wzbudzeniu za pomocą promieniowania świetlnego efektu świecenia komórek. Może to być świecenie własne komórek - tzw. autofluorescencja, zależna od obecności w tkance endogennych chromoforów lub też świecenie tkanek, w których znajduje się uprzednio podany egzogenny barwik.

Dopplerowska ocena perfuzji płodowo-łożyskowej. Jej rola w monitorowaniu stanu płodu

Dopplerowska ocena perfuzji płodowo-łożyskowej. Jej rola w monitorowaniu stanu płodu

Od dawna uważa się, że niewydolna perfuzja maciczno-łożyskowa ma negatywny wpływ na krążenie płodowe, co w konsekwencji może prowadzić do ciężkich powikłań okołoporodowych. W licznych doniesieniach potwierdzono związek między nieprawidłową perfuzją maciczno-łożyskową a dystrofią wewnątrzmaciczną, ostrym niedotlenieniem płodu i śmiertelnością okołoporodową

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2064 comment 41

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?