Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Rynek suplementów diety, zarówno w Polsce jak i na świecie, rośnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Jego wartość w naszym kraju wyniosła w 2014 r. ok. 3,5 mld złotych, a jego wzrost w następnych latach utrzyma się na poziomie 10% rocznie. Liczby te oznaczają tysiące preparatów, których stosowanie – podążając za informacjami na opakowaniach, a także reklamami w radiu, telewizji czy prasie – zalecane jest w leczeniu różnych przypadłości i chorób...

Leczenie bezsenności

Leczenie bezsenności

Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Jest też, obok bólu czy uczucia zmęczenia, jedną z najczęściej zgłaszanych skarg zdrowotnych w populacji ogólnej. Bezsenność może być samodzielną kategorią diagnostyczną, ale także, podobnie jak ból czy gorączka, może być objawem innej choroby, somatycznej lub psychicznej...

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

W ostatnich latach obserwujemy hiperdynamiczny wzrost zużycia suplementów diety. Niestety, wraz ze wzrostem zużycia tych preparatów, rośnie zagrożenie związane z ryzykiem indukowania przez nie działań niepożądanych oraz niekorzystnych interakcji pomiędzy równocześnie stosowanymi suplementami, a także między równocześnie stosowanymi suplementami diety i przyjmowanymi przez pacjenta lekami...

Fakty i mity na temat nimesulidu – wnioski ze stanowiska ekspertów

Fakty i mity na temat nimesulidu – wnioski ze stanowiska ekspertów

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są najczęściej stosowanymi lekami nie tylko w terapii bólu, ale również w praktyce klinicznej. Aby maksymalizować korzyści terapeutyczne i minimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, należy zdać sobie sprawę, że wybór NLPZ nie może być przypadkowy i musi uwzględniać nie tylko główny mechanizm działania, jakim jest hamowanie aktywności cyklooksygenazy, ale także efekty pozacyklooksygenazowe oraz indywidualnie oszacowane ryzyko wystąpienia polekowych działań niepożądanych

Ekonomia chorób przewlekłych u dzieci na przykładzie astmy oskrzelowej

Ekonomia chorób przewlekłych u dzieci na przykładzie astmy oskrzelowej

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to pierwsze i najistotniejsze ogniwo dostarczania świadczeń medycznych w wielu krajach świata. Sprawnie funkcjonujący POZ we współpracy ze specjalistami zapewnia wystarczającą opiekę w przypadku większości schorzeń rozpoznanych u pacjentów. Obecnie jednak oprócz sprawnego funkcjonowania równie istotny jest koszt podejmowanych interwencji medycznych...

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Według Światowej Organizacji Turystyki w 2012 r. liczba podróżujących po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mld. Prognozy przewidują stały, 3–4% trend wzrostowy również w roku 2013. W pierwszych trzech kwartałach 2012 r. granice Polski przekroczyło 7,2 mln polskich obywateli udających się do innych krajów...

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja jest poważną, ogólnoustrojową reakcją alergiczną, którą charakteryzuje szybki początek i przebieg, a która prowadzi do śmierci. Rozpoznanie ma charakter kliniczny. Spadek ciśnienia tętniczego i wstrząs nie są kryteriami niezbędnymi do rozpoznania reakcji anafilaktycznej...

Wpływ temperatury otoczenia na reakcję naczyniową w obrębie ręki reumatoidalnej po nadmuchu zimnym powietrzem

Wpływ temperatury otoczenia na reakcję naczyniową w obrębie ręki reumatoidalnej po nadmuchu zimnym powietrzem

W dostępnej literaturze niewiele jest prac dotyczących wpływu temperatury otoczenia na reakcję naczyniową po zabiegach krioterapeutycznych. Stąd celem badań była ocena wpływu temperatury otoczenia na zmiany temperatury ręki po zabiegu nadmuchem zimnym powietrzem o temp. -30°C.

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Chitozan, biopolimer będący pochodną chityny, biokompatybilny, biodegradowalny i hamujący wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, znajduje wiele zastosowań w medycynie. Od kilkunastu lat naukowcy prowadzą badania nad wykorzystaniem tego materiału we wspomaganiu regeneracji zarówno nerwów obwodowych, jak i neuronów ośrodkowego układu nerwowego...

Farmakologiczna terapia bólu przewlekłego (część III). Niesteroidowe leki przeciwzapalne w terapii przezskórnej

Farmakologiczna terapia bólu przewlekłego (część III). Niesteroidowe leki przeciwzapalne w terapii przezskórnej

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) podawane drogą przezskórną są ważną, a niedocenianą, alternatywną drogą podawania leków przeciwbólowych obok drogi: doustnej, przezśluzówkowej, doodbytniczej, podskórnej, dożylnej i dokanałowej. Warto pamiętać o niej szczególnie w terapii schorzeń przewlekłych. Miejscowa aplikacja NLPZ przy dużej skuteczności analgetycznej w wybranych sytuacjach klinicznych, dzięki niskiemu wchłanianiu do krążenia (5–15%) pozwala na zmniejszenie częstości występowania niekorzystnych interakcji farmakologicznych i działań niepożądanych...

Farmakologiczna terapia bólu przewlekłego (część II). Niesteroidowe leki przeciwzapalne

Farmakologiczna terapia bólu przewlekłego (część II). Niesteroidowe leki przeciwzapalne

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) należą do najczęściej stosowanych leków w farmakoterapii bólu. Są zaliczane do nieopioidowych leków przeciwbólowych (NLPB), obok metamizolu, paracetamolu, nefopamu oraz flupirtyny. NLPB są obecnie zalecane jako składowa tzw. multimodalnego postępowania przeciwbólowego w terapii zarówno ostrych, jak i przewlekłych zespołów bólowych...

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Niektóre prawnie dozwolone procedury medyczne wzbudzają wątpliwości moralne u części lekarzy, co może prowadzić do konfliktów między pacjentem a lekarzem (problem klauzuli sumienia). Celem naszych badań było zebranie opinii lekarzy na temat świadczeń medycznych, co do których istnieje rozbieżność polskimi regulacjami prawnymi a nauczaniem moralnym dominującego w Polsce wyznania religijnego (Kościoła katolickiego) oraz określenie czynników warunkujących takie opinie.

Leki generyczne – biorównoważność zapewnia wymienność terapeutyczną. Streszczenie

Leki generyczne – biorównoważność zapewnia wymienność terapeutyczną. Streszczenie

Leki działają na komórki (i narządy) organizmu poprzez różne struktury zlokalizowane na powierzchni błony komórkowej, ale znane są już tak swoiste leki (np. przeciwciała), które reagują tylko z jednym receptorem. Bez względu na mechanizm działania, efekt zależy od obecności cząsteczek leku w krążeniu ogólnym (jeśli nie jest to lek stosowany zewnętrznie lub lokalnie) i najczęściej jest proporcjonalny do stężenia leku we krwi...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1120 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?