Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Najczęstsze błędy diagnostyczne w interpretacji badań spirometrycznych

Najczęstsze błędy diagnostyczne w interpretacji badań spirometrycznych

Błędna interpretacja wyniku badania spirometrycznego może być przyczyną dwojakiego rodzaju błędów. Wynik może być fałszywie dodatni, czyli identyfikować zaburzenia, tam gdzie ich nie ma, lub fałszywie ujemny, czyli nie rozpoznawać zaburzeń, tam, gdzie one występują. Niezależnie od rodzaju błędu, jeżeli wynik badania ma wpływ na proces decyzyjny, to prowadzi to do błędnych decyzji terapeutycznych bądź orzeczniczych. Poniżej przedstawione zostały błędy, które spotyka się w codziennej praktyce klinicznej.

Immunoterapia na jad owadów błonkoskrzydłych - nowe trendy

Immunoterapia na jad owadów błonkoskrzydłych - nowe trendy

Uogólnione reakcje po użądleniu przez owady błonkoskrzydłe występują u 0,85-5% populacji i w pojedynczych przypadkach stanowią zagrożenie dla życia człowieka z powodu rozwinięcia wstrząsu anafilaktycznego (1,2). Od 1974 roku stosowana jest immunoterapia jadem owadów błonkoskrzydłych (VIT - Venom Immunotherapy). W naszej szerokości geograficznej metoda ta dotyczy dwóch rodzin owadów: osowatych (Vespidae): osa i szerszeń oraz pszczołowatych (Apidae): pszczoła i trzmiel (3).

Wybrane choroby metaboliczne wątroby

Wybrane choroby metaboliczne wątroby

W Polsce choroby metaboliczne zbyt rzadko bierze się pod uwagę wśród przyczyn przewlekłego uszkodzenia wątroby. Zwykle na początku diagnostyki uwzględnia się najczęstsze w naszym kraju wirusowe zapalenia wątroby. Często myśli się o etiologii alkoholowej i polekowej. Przy negatywnym wyniku badań w kierunku tych dwóch kategorii etiologicznych testuje się hipotezę podłoża autoimmunologicznego.

Autoimmunologiczne choroby wątroby

Autoimmunologiczne choroby wątroby

W patogenezie chorób autoimmunologicznych główną rolę odgrywają dwa zjawiska. Pierwsze, to utrata naturalnej autotolerancji tkanek, których fragmenty stają się autoantygenami i uczestniczą w reakcjach immunologicznych. Drugie zjawisko to "atak" na te zmienione immunologicznie tkanki przez immunocyty, makrofagi i inne komórki należące do "sił obronnych organizmu".

Farmakoterapia nieswoistych chorób zapalnych jelit

Farmakoterapia nieswoistych chorób zapalnych jelit

Grupa nieswoistych chorób zapalnych jelit (NChZJ) obejmuje wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG, colitis ulcerosa), chorobę Leśniowskiego-Crohna (ChL-C) i postacie nieokreślone. Wspólną cechą tych chorób jest nieznana, pierwotna przyczyna wywołująca. Współczesne koncepcje etiopatogenetyczne NChZJ uwzględniają udział czynników genetycznych, środowiskowych i immunologicznych.

Przyczyny wysokiego całkowitego stężenia immunoglobuliny E (IgE)

Przyczyny wysokiego całkowitego stężenia immunoglobuliny E (IgE)

Początek XX wieku był przełomowym momentem w rozwoju immunologii klinicznej. W 1921 r. Otto Carl W. Prausnitz i Heinz Küstner wysunęli hipotezę o obecności w surowicy osób uczulonych cząstek, tzw. reagin, które po biernym przeniesieniu do osoby zdrowej mogą wywołać u niej reakcję typu natychmiastowego.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 730 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?