Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Immunoterapia jako leczenie przyczynowe chorób alergicznych

Immunoterapia jako leczenie przyczynowe chorób alergicznych

Częstość zachorowań na choroby alergiczne, szczególnie na alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa i spojówek, astmę atopową i atopowe zapalenie skóry, w ciągu ostatnich dziesięcioleci gwałtownie wzrosła. Badania epidemiologiczne wykazały, że objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa występują u około 11% dorosłych, a astmy oskrzelowej u 7,3% dorosłych i aż u 22% dzieci mieszkających w centrum dużego miasta (w Łodzi).

Prowokacja donosowa alergenem swoistym w diagnostyce chorób alergicznych

Prowokacja donosowa alergenem swoistym w diagnostyce chorób alergicznych

Podstawą diagnostyki chorób alergicznych jest prawidłowo zebrany wywiad, którego zasadniczym celem jest określenie charakteru objawów i potwierdzenie ewentualnej korelacji czasowej wystąpienia objawów z możliwym narażeniem na alergen. Badania dodatkowe, takie jak testy skórne, oznaczenie sIgE w surowicy czy testy prowokacyjne stanowią cenne uzupełnienie procesu diagnostycznego.

Przewlekły kaszel: patofizjologia odruchu kaszlu, diagnostyka różnicowa, zasady leczenia

Przewlekły kaszel: patofizjologia odruchu kaszlu, diagnostyka różnicowa, zasady leczenia

Kaszel, nawet bardzo intensywny, jest objawem pożądanym w czasie przypadkowej aspiracji pokarmu czy innego ciała obcego, a także w stanach chorobowych przebiegających z zaburzeniami ruchomości rzęsek. Znaczenie kaszlu jako istotnego odruchu obronnego potwierdzają obserwacje chorych z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, u których brak efektywnego kaszlu prowadzi do zaburzeń oddechowych, nierzadko decydujących o zwiększonej śmiertelności.

Współczesna diagnostyka chorób alergicznych górnych dróg oddechowych

Współczesna diagnostyka chorób alergicznych górnych dróg oddechowych

Summary

Allergy is an important and increasing problem in everyday practice. This study presents the contemporary approach to the diagnosis of upper respiratory tract allergic diseases. The main goal of allergy diagnostics is to identify the allergen responsible for the symptoms. In order to achieve this several commonly used tests are performed (skin prick tests, allergen specific IgE, allergen challenge tests, etc).

Słowa kluczowe: alergia, diagnostyka, choroby alergiczne.

Keywords: allergy, diagnosis, allergic diseases.


Dr med. Andrzej Wojdas, lek. med. Agnieszka Syryło
Klinika Otolaryngologii
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Dariusz Jurkiewicz

Od kilkunastu lat systematycznie wzrasta liczba chorych zgłaszających się do lekarza z powodu alergii. Szacuje się, że problem chorób alergicznych dotyczy aż 25% społeczeństwa, w tym 8-12% populacji wieku rozwojowego. Obecnie alergia występuje głównie u ludzi młodych i w średnim wieku, ale w miarę starzenia się społeczeństwa może w większym stopniu dotyczyć ludzi starszych (1).

Podstawowym celem diagnostyki alergologicznej jest prawidłowa identyfikacja czynnika sprawczego (alergenu) odpowiedzialnego za wystąpienie objawów.

Proces diagnostyczny obejmuje: wywiad lekarski, badanie przedmiotowe oraz badania dodatkowe (metody in vivo i in vitro, a w szczególności badanie reaktywności skóry na alergeny).

Badanie podmiotowe

W rozpoznawaniu chorób alergicznych górnych dróg oddechowych badanie podmiotowe ma podstawowe i nadal niezastąpione znaczenie diagnostyczne.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1120 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?