Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Czy apteka powinna przyjąć zwrot, jeżeli pacjent zgłosi się z lekiem wycofanym decyzją GIF zakupionym w tejże aptece?

Czy apteka powinna przyjąć zwrot, jeżeli pacjent zgłosi się z lekiem wycofanym decyzją GIF zakupionym w tejże aptece?

Zgodnie z art. 96 ust. 7 i 8 ustawy Prawo farmaceutyczne produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki, co do zasady, nie podlegają zwrotowi - czy jednak zdarzają sie wyjątki od tej reguły?

Umowa lekarza z pacjentem

Umowa lekarza z pacjentem

Lekarz podejmujący się leczenia pacjenta w świetle prawa cywilnego zaciąga zobowiązanie. O ile nie mamy do czynienia z sytuacją nagłą, gdy opóźnienie w udzieleniu pomocy lekarskiej grozi utratą życia, ciężkim uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, oraz innym przypadkiem niecierpiącym zwłoki, relację między lekarzem i pacjentem można traktować jak formę kontraktu.

Transport sanitarny – najczęściej popełniane błędy w zleceniach i rozliczeniach

Transport sanitarny – najczęściej popełniane błędy w zleceniach i rozliczeniach

W związku z powtarzającymi się problemami natury prawnej i rozliczeniowej dotyczącymi transportu sanitarnego, warto zwrócić uwagę i opisać prawidłowy sposób postępowania w węzłowych problemach dotyczących zlecenia transportu medycznego.

Nowe rozporządzenie w sprawie odpadów medycznych – dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz weterynaryjnych

Nowe rozporządzenie w sprawie odpadów medycznych – dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz weterynaryjnych

Z dniem 23 listopada 2016 r. straciło moc prawną rozporządzenie MZ z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych...

Jednoosobowa działalność gospodarcza – najbardziej ryzykowna forma prowadzenia firmy medycznej

Jednoosobowa działalność gospodarcza – najbardziej ryzykowna forma prowadzenia firmy medycznej

"W Polsce możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej, w tym medycznej, w kilku formach organizacyjno-prawnych. Do najpopularniejszych należą: jednoosobowa działalność gospodarcza (dalej JDG) oraz spółki: cywilna, osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna)" - informuje doradca podatkowy Łukasz Chmielecki.

Co z testami na obecność koronawirusa?

Co z testami na obecność koronawirusa?

poll 213 comment 2

Jaki jest obecnie najważniejszy problem w zlecaniu / uzyskiwaniu wyników testów na obecność koronawirusa u Państwa pacjentów?