Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc

Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc

Wtórna nadczynność przytarczyc stanowi częste zaburzenie związane z przewlekłą chorobą nerek (PChN). Wzrost syntezy i sekrecji parathormonu (PTH) jest wtórny do retencji fosforanów, zmniejszenia stężenia kalcytriolu (1,25(OH)2D), wzrostu stężenia FGF-23, a w późniejszym okresie – obniżenia stężenia wapnia zjonizowanego w surowicy.

Gruźlica układu moczowego u kobiety z podejrzeniem gruźlicy płuc. Opis przypadku

Gruźlica układu moczowego u kobiety z podejrzeniem gruźlicy płuc. Opis przypadku

Mimo ciągłych postępów w diagnostyce mikrobiologicznej i wprowadzenia bardzo czułych metod genetycznych, w Polsce udaje się zidentyfikować prątki gruźlicy jedynie u 70% chorych na gruźlicę płuc, ale znacznie rzadziej przy pozapłucnej lokalizacji choroby.

Bóle głowy w chorobach autoimmunologicznych

Bóle głowy w chorobach autoimmunologicznych

Zapalenia naczyń w chorobach autoimmunologicznych są ważnymi przyczynami wtórnych bólów głowy. W artykule omówiono częstość występowania bólów głowy w pierwotnych i wtórnych zapaleniach naczyń ośrodkowego układu nerwowego.

Choroby zapalne immunologicznie zależne (IMIDs − Immune-Mediated Inflammatory Diseases) i towarzysząca im współchorobowość

Choroby zapalne immunologicznie zależne (IMIDs − Immune-Mediated Inflammatory Diseases) i towarzysząca im współchorobowość

Choroby zapalne immunologicznie zależne (IMIDs – Immune-Mediated Inflammatory Diseases) są grupą wielu jednostek chorobowych o nieznanej etiologii, które łączą wspólne mechanizmy biorące udział w rozwoju przewlekłego procesu zapalnego zapoczątkowane przez rozregulowanie odpowiedzi immunologicznej.

Rak skóry nosa – metody i wyniki leczenia chirurgicznego

Rak skóry nosa – metody i wyniki leczenia chirurgicznego

Rak skóry jest najczęstszym nowotworem występującym u rasy kaukaskiej, stanowi on 30% wszystkich raków rozwijających się u człowieka, a tempo zachorowalności na powyższy nowotwór wzrasta o 10% co 10 lat.

Zaburzenia erekcji – postępowanie z wykorzystaniem substancji pochodzenia naturalnego

Zaburzenia erekcji – postępowanie z wykorzystaniem substancji pochodzenia naturalnego

W artykule omówiono zaburzenia erekcji (ED) ze szczególnym uwzględnieniem zarówno epidemiologii, jak i aktualnie dostępnych metod leczenia. Opisując metody leczenia, zwrócono szczególną uwagę na preparaty pochodzenia naturalnego, gdyż biorąc pod uwagę ich profil bezpieczeństwa wydają się być istotną alternatywą dla terapii z wykorzystaniem cząsteczek syntetycznych.

Satysfakcja życia i samoocena wśród kobiet w okresie menopauzy

Satysfakcja życia i samoocena wśród kobiet w okresie menopauzy

Okres okołomenopauzalny jest naturalnym, ale dla większości kobiet bardzo trudnym etapem w życiu. Funkcjonowanie kobiet w tym okresie jest utrudnione nie tylko ze względu na występujące objawy somatyczne, będące skutkiem zmian hormonalnych, w głównej mierze niedoboru estrogenów, lecz także z powodu wpływu czynników psychospołecznych.

Zasady leczenia pozaszpitalnego zapalenia płuc zgodnie z aktualnymi wytycznymi

Zasady leczenia pozaszpitalnego zapalenia płuc zgodnie z aktualnymi wytycznymi

Infekcje dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenie płuc, należą do najczęstszych przyczyn poszukiwania pomocy medycznej na całym świecie. Zapadalność na pozaszpitalne zapalenia płuc szacuje się na 16/1000 osób, umieralność z powodu tej choroby w Polsce wyniosła w 2012 roku 28,8/100 tys., co odpowiada ponad 11 tys. zgonów.

Neurosarkoidoza – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie

Neurosarkoidoza – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie

Neurosarkoidoza może dotyczyć wielu struktur układu nerwowego, najczęściej są to jednak: nerwy czaszkowe, układ podwzgórzowo-przysadkowy, opony mózgowo-rdzeniowe, półkule mózgowe, rdzeń kręgowy oraz nerwy obwodowe.

Czy reklama suplementów diety jest obiektywnym źródłem informacji o ich wpływie na zdrowie? Analiza reklam radiowo-telewizyjnych w świetle przepisów prawa żywnościowego

Czy reklama suplementów diety jest obiektywnym źródłem informacji o ich wpływie na zdrowie? Analiza reklam radiowo-telewizyjnych w świetle przepisów prawa żywnościowego

Suplementy diety to kategoria żywności, mimo że swoją formą (tabletka, kapsułka) i sposobem użycia bardziej przypominają leki. Z formalnego punktu widzenia odbiorcami suplementów diety są więc nie pacjenci, a konsumenci.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1035 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?