Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Czynniki warunkujące zmienną odpowiedź w leczeniu doustnymi antykoagulantami

Czynniki warunkujące zmienną odpowiedź w leczeniu doustnymi antykoagulantami

W trakcie terapii doustnymi antykoagulantami, które są głównymi lekami stosowanymi w leczeniu i profilaktyce chorób zakrzepowo-zatorowych, istnieje duża zmienność indywidualnej dawki, koniecznej do osiągnięcia celu terapeutycznego.

Naglące nietrzymanie moczu – wstępna diagnostyka i leczenie farmakologiczne

Naglące nietrzymanie moczu – wstępna diagnostyka i leczenie farmakologiczne

W artykule przedstawiono klasyfikacje, wstępną diagnostykę nietrzymania moczu. Przedstawiono również sposoby leczenia farmakologicznego oraz przegląd dostępnych leków stosowanych w leczeniu u pacjentek z objawami nietrzymania moczu pochodzenia neurogennego.

Ultrasonografia w diagnostyce przyczyn nietrzymania moczu u kobiet po menopauzie. Część I – ultrasonografia dwuwymiarowa

Ultrasonografia w diagnostyce przyczyn nietrzymania moczu u kobiet po menopauzie. Część I – ultrasonografia dwuwymiarowa

W pracy przedstawiono możliwości diagnostyki dolnego odcinka układu moczowego w dwuwymiarowej ultrasonografii. Opisano elementy składowe badania pozwalające szczegółowo oceniać zmiany anatomiczne zachodzące u pacjentek z objawami nietrzymania moczu.

Opis przypadku pacjenta ze schizofrenią oraz współistniejącym wysokodawkowym uzależnieniem od lorazepamu z miernie nasilonymi objawami abstynencyjnymi podczas odstawiania leku*

Opis przypadku pacjenta ze schizofrenią oraz współistniejącym wysokodawkowym uzależnieniem od lorazepamu z miernie nasilonymi objawami abstynencyjnymi podczas odstawiania leku*

Celem opisu przypadku jest przedstawienie pacjenta z wysokodawkowym uzależnieniem od lorazepamu z miernie nasilonymi objawami abstynencyjnymi podczas odstawiania leku...

Polekowe nasilenie hipoaldosteronizmu w autoimmunologicznym zespole wielogruczołowym typu 2

Polekowe nasilenie hipoaldosteronizmu w autoimmunologicznym zespole wielogruczołowym typu 2

Hipoaldosteronizm jest schorzeniem, do którego dochodzi w następstwie niedostatecznej stymulacji sekrecji aldosteronu, defektów w zakresie syntezy tego hormonu w korze nadnerczy oraz oporności na pobudzenie receptora dla tego hormonu w tkankach obwodowych...

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 730 comment 20

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?