Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Podwyżki w opiece medycznej zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r.

Podwyżki w opiece medycznej zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r.

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, która 19 lipca 2017 r. została podpisana przez Prezydenta, pracownicy otrzymają podwyżkę o wskazane w ustawie wskaźniki.

Wolny zawód

Wolny zawód

Trudno dziś wyobrazić sobie wypisywanie recepty poza gabinetem i nieudokumentowanie tego wydarzenia refundacyjnego w dokumentach. Jednak mimo stworzenia różnych współczesnych teorii o wzniosłości aktu wypisania recepty i jego znaczeniu dla praktyki lekarskiej, a także gospodarki narodowej, nikt z tego powodu nie czuje się szczęśliwszy.

Planowanie leczenia próchnicy wczesnego dzieciństwa w kontekście współpracy z pacjentem i zaangażowania rodziców na podstawie przeglądu piśmiennictwa

Planowanie leczenia próchnicy wczesnego dzieciństwa w kontekście współpracy z pacjentem i zaangażowania rodziców na podstawie przeglądu piśmiennictwa

Lekarze stomatolodzy ogólnie praktykujący rzadko kiedy podejmują kompleksowe leczenie małych dzieci z chorobą próchnicową, jednak to do nich najczęściej w pierwszej kolejności rodzice zwracają się z podejrzeniem ubytków lub o pomoc w bólu związanym z zębopochodnym stanem zapalnym.

Pierwsza wizyta dziecka do lat 3 w gabinecie dentystycznym

Pierwsza wizyta dziecka do lat 3 w gabinecie dentystycznym

Pierwsza wizyta dziecka u stomatologa powinna odbyć się między 6. a 12. miesiącem życia. Powinna dostarczyć matkom/opiekunom wszystkich niezbędnych informacji dotyczących pielęgnowania jamy ustnej dziecka w zależności od jego wieku, metod zapobiegania próchnicy, diety, a także przyczynić się do ukształtowania pozytywnej postawy do leczenia dentystycznego.

Diagnostyka obrazowa TK: oszczędność środka kontrastowego, jakość bez zmian

Diagnostyka obrazowa TK: oszczędność środka kontrastowego, jakość bez zmian

W badaniu diagnostycznym przy wykorzystaniu tomografii komputerowej (TK) można zmniejszyć ilość środka kontrastowego zachowując jakość obrazowania. Takie możliwości daje metoda wykorzystywana w systemie iCalc, pozwalająca dostosować dawkę kontrastu do pacjenta - często ją zmniejszając - przy zachowaniu optymalnej jakości obrazu. Oszacowano, że dzięki iCalc można uzyskać oszczędności sięgające 30 proc.

Opieka stomatologiczna w okresie ciąży

Opieka stomatologiczna w okresie ciąży

W pracy przedstawiono informacje dotyczące fizjologicznych zmian zachodzących w organizmie kobiety w okresie ciąży i ich implikacje podczas zabiegów stomatologicznych. Przedstawiono dane z piśmiennictwa dotyczące właściwych warunków leczenia stomatologicznego kobiet ciężarnych w odniesieniu do zaawansowania ciąży.

Leczenie stanów zapalnych miazgi zębów mlecznych – przegląd piśmiennictwa

Leczenie stanów zapalnych miazgi zębów mlecznych – przegląd piśmiennictwa

Próchnica zębów jest najbardziej rozpowszechnioną, przewlekłą chorobą występującą wśród dzieci na całym świecie. Badania przeprowadzone w ramach „Monitoringu Zdrowia Jamy Ustnej” w 2011 roku wskazują, że w Polsce występuje ona u około 80% dzieci w wieku 5 lat, 91% w wieku 7 lat oraz u 92% 15-latków

Utrzymanie czystości pomieszczeń szpitalnych

Utrzymanie czystości pomieszczeń szpitalnych

W Polsce nadal do eliminowania drobnoustrojów obecnych w powietrzu sal operacyjnych stosowane lampy bakteriobójcze, których skuteczność jest znacznie niższa, zależna od temperatury (najlepsza w 27–40°C) i wilgotności względnej powietrza (preferowana około 65%), a także od rodzaju i usytuowania lampy.

Konrad Dobrski (1849–1915) – Jak warszawski lekarz pomógł Sienkiewiczowi w jego literackim debiucie?

Konrad Dobrski (1849–1915) – Jak warszawski lekarz pomógł Sienkiewiczowi w jego literackim debiucie?

Podczas wakacji w Bielicach pod Warszawą w 1869 r. Henryk Sienkiewicz jeszcze jako student wydziału filologiczno-historycznego Szkoły Głównej Warszawskiej rozpoczynał pierwszą swoją powieść „Na marne”. Bywał wtedy u swoich krewnych Woronieckich.

Skuteczna komunikacja z pacjentem

Skuteczna komunikacja z pacjentem

Podobnie jak w każdej innej sytuacji życiowej, tak i w relacji lekarza z pacjentem, komunikowanie się trwa nieprzerwanie, bez względu na motywacje, emocje i zachowania obu stron. Pomijanie tego faktu może przynieść niejedno zaskoczenie, a nawet nieprzyjemności, gdy lekarz dowiaduje się, że jego milczenie lub brak kontaktu wywołał u pacjenta negatywne emocje.

Wymagany sprzęt rehabilitacyjny w ośrodku rehabilitacyjnym

Wymagany sprzęt rehabilitacyjny w ośrodku rehabilitacyjnym

Zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, świadczeniodawca w zależności do rodzaju „jednostki chorobowej”, na którą cierpi pacjent, zobowiązany jest do wyposażenia miejsca udzielania świadczenia (zakładu rehabilitacji) w odpowiednie sprzęty...

Co z testami na obecność koronawirusa?

Co z testami na obecność koronawirusa?

poll 213 comment 2

Jaki jest obecnie najważniejszy problem w zlecaniu / uzyskiwaniu wyników testów na obecność koronawirusa u Państwa pacjentów?