Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Probiotyki w praktyce lekarza pierwszego kontaktu. Część II

Probiotyki w praktyce lekarza pierwszego kontaktu. Część II

W ostatnich latach badania nad szczepami probiotycznymi stały się przedmiotem dużej liczby doniesień naukowych o znaczeniu klinicznym. Powszechna dostępność probiotyków oraz ich reklamowanie jako produktów spożywczych i suplementów diety doprowadziła do nadużywania teorii probiozy i powstania błędnych przekonań na temat ich „cudotwórczego” działania.

Probiotyki a układ pokarmowy człowieka

Probiotyki a układ pokarmowy człowieka

W ciągu ostatnich lat w mediach oraz praktycznie w każdym z miesięczników tzw. prasy kolorowej można usłyszeć i przeczytać o probiotykach. Zaleca się ich stosowanie w trakcie biegunek, jak i w innych chorobach układu pokarmowego. Są dostępne bez recepty w aptekach. Czy jednak pacjenci mają szczegółową wiedzę o tych produktach? Czy nie są nadużywane? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Nieżyty nosa u dzieci – czy to tylko alergia?

Nieżyty nosa u dzieci – czy to tylko alergia?

Nieżyty nosa u najmłodszych dzieci (poniżej 5. r.ż.) sprawiają wiele kłopotów pacjentom, ich rodzicom, lekarzom rodzinnym i pediatrom. Najczęściej w praktyce lekarskiej spotykamy się z ostrymi nieżytami nosa i zatok o etiologii wirusowej. Rozpoznanie w większości przypadków nie budzi wątpliwości, choroba trwa 7–14 dni i mija w wyniku leczenia objawowego...

Współczesne aspekty leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów w praktyce lekarza rodzinnego

Współczesne aspekty leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów w praktyce lekarza rodzinnego

Zmiany zwyrodnieniowe stawów (ChZS) to obecnie najczęściej spotykane i jedne z najbardziej uciążliwych problemów medycznych wieku średniego i podeszłego. Stanowią one najczęstszą przyczynę obniżonej sprawności większości populacji oraz coraz częstszą przyczynę absencji zawodowej.

Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu zakażeń dróg oddechowych

Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu zakażeń dróg oddechowych

Zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie gardła i migdałków podniebiennych, zatok, ucha środkowego, nagłośni, krtani) i dolnych (zapalenie oskrzeli, oskrzelików, płuc) należą do najczęstszych schorzeń, z którymi styka się lekarz praktyk. Większość zakażeń dróg oddechowych ma etiologię wirusową, zdecydowanie rzadziej wywoływane są przez bakterie. Zmniejszenie ryzyka chorób infekcyjnych układu oddechowego ma znaczenie w każdym wieku, szczególnie zaś w grupach ryzyka (np. dzieci uczęszczające do przedszkola lub żłobka, osoby w podeszłym wieku) i jest ważnym zadaniem dla służby zdrowia.

Probiotyki w alergii - fakty i mity

Probiotyki w alergii - fakty i mity

Uważa się, że jednym z elementów odpowiedzialnych za wzrost częstości zachorowań u dzieci na choroby alergiczne jest nieprawidłowy skład flory bakteryjnej. Błona śluzowa jelita wymaga ekspozycji na bakterie w celu rozwoju układu odpornościowego, w tym immunologicznej tolerancji. Skład mikroflory przewodu pokarmowego noworodka i niemowlęcia zależy od sposobu porodu, karmienia i przebytych infekcji. Dlatego też rozumienie roli probiotyków w fizjologii ludzkiego organizmu stało się ważnym i często dyskutowanym zagadnieniem.

Zapalne choroby reumatyczne w wieku podeszłym

Zapalne choroby reumatyczne w wieku podeszłym

Najczęstszymi problemami reumatologicznymi osób w wieku podeszłym są choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych i kręgosłupa oraz reumatyzm tkanek miękkich, czyli zapalenie przyczepów ścięgien, więzadeł, pochewek ścięgnistych i kaletek. Natomiast do najczęstszych reumatycznych chorób zapalnych wieku podeszłego zaliczamy reumatoidalne zapalenie stawów, polimialgię reumatyczną (której może towarzyszyć zapalenie tętnic skroniowych) i dnę moczanową.

Kiedy powinno się stosować probiotyki?

Kiedy powinno się stosować probiotyki?

Zgodnie z definicją FAO/WHO, probiotyki to żywe drobnoustroje, które podawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystny efekt zdrowotny. W przyszłości definicja ta ulegnie prawdopodobnie modyfikacji, ponieważ z badań przeprowadzonych na zwierzętach wynika, że niektóre skutki działania probiotyków można uzyskać za pomocą zabitych bakterii lub nawet DNA bakteryjnego.

Terapia pacjentów z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego - postępowanie w zespołach bólowych kręgosłupa i dużych stawów

Terapia pacjentów z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego - postępowanie w zespołach bólowych kręgosłupa i dużych stawów

Według WHO choroby kości i stawów stanowią połowę wszystkich przewlekłych chorób u ludzi po 65. roku życia. Dotykają one kilkuset milionów pacjentów na całym świecie. Choroba zwyrodnieniowa stawów została uznana za chorobę cywilizacyjną, a WHO ogłosiło lata 2000-2010 "dekadą kości i stawów".

Najczęstsze błędy diagnostyczne w interpretacji badań spirometrycznych

Najczęstsze błędy diagnostyczne w interpretacji badań spirometrycznych

Błędna interpretacja wyniku badania spirometrycznego może być przyczyną dwojakiego rodzaju błędów. Wynik może być fałszywie dodatni, czyli identyfikować zaburzenia, tam gdzie ich nie ma, lub fałszywie ujemny, czyli nie rozpoznawać zaburzeń, tam, gdzie one występują. Niezależnie od rodzaju błędu, jeżeli wynik badania ma wpływ na proces decyzyjny, to prowadzi to do błędnych decyzji terapeutycznych bądź orzeczniczych. Poniżej przedstawione zostały błędy, które spotyka się w codziennej praktyce klinicznej.

Czynniki determinujące wytrzymałość mechaniczną kości

Czynniki determinujące wytrzymałość mechaniczną kości

Wytrzymałość mechaniczną kości determinuje wiele czynników: masa kości (ilość i gęstość), objętość (geometria) i struktura (beleczki, usieciowanie kolagenu i grubość kości korowej), a także skład (macierz kostna). Na ostateczną wytrzymałość kości wpływają także obciążenia mechaniczne (ciężar ciała i napięcia mięśni) oraz czynniki predysponujące do wystąpienia osteoporozy.

Choroby metaboliczne mięśni

Choroby metaboliczne mięśni

Miopatie to bardzo duża grupa chorób o różnych przyczynach i patomechanizmach (1), w której ważną podgrupą są choroby metaboliczne. Nauka o metabolicznych chorobach mięśni jest stosunkowo młodą dziedziną medycyny. Pierwszy opis miopatii (niedobór miofosforylazy) pochodzi z 1951 roku, a pierwsze defekty enzymatyczne zostały rozpoznane w roku 1959.

Izolowane zapalenie naczyń  ośrodkowego układu nerwowego

Izolowane zapalenie naczyń ośrodkowego układu nerwowego

Zapalenie naczyń to grupa chorób wielonarządowych lub ograniczonych do jednego narządu, których cechą wspólną są morfologiczne zmiany wskazujące na zapalenie ściany naczyń krwionośnych. Prowadzą one do wystąpienia objawów i zmian klinicznych zależnych od rodzaju zajętego naczynia, stopnia zwężenia jego światła wywołującego niedokrwienie i uszkodzenie zaopatrywanych w krew tkanek, a także rozległości, nasilenia i czasu trwania procesu zapalnego.

Apoptoza a choroby reumatyczne

Apoptoza a choroby reumatyczne

W grupie chorób reumatycznych wyróżniamy układowe choroby tkanki łącznej, a wśród nich toczeń rumieniowaty układowy (TRU), układowe zapalenie naczyń i twardzinę układową oraz dużą grupę zapalnych chorób stawów, a w niej reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) i spondyloartropatie seronegatywne. Etiologia i patogeneza chorób reumatycznych w większości przypadków jest nieznana. Uważa się, że choroby te indukowane są przez wiele współdziałających czynników.

Choroba Stilla u dorosłych

Choroba Stilla u dorosłych

Choroba Stilla u dorosłych to rzadko występująca układowa postać młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów charakteryzująca się gorączką, zmianami skórnymi uwidaczniającymi się wraz z nasileniem gorączki, niewystępowaniem w surowicy czynnika reumatycznego klasy IgM, zapaleniem wielostawowym, powiększeniem węzłów chłonnych, wątroby i śledziony oraz zapaleniem wielu narządów i błon surowiczych.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1120 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?