Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Rynek suplementów diety, zarówno w Polsce jak i na świecie, rośnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Jego wartość w naszym kraju wyniosła w 2014 r. ok. 3,5 mld złotych, a jego wzrost w następnych latach utrzyma się na poziomie 10% rocznie. Liczby te oznaczają tysiące preparatów, których stosowanie – podążając za informacjami na opakowaniach, a także reklamami w radiu, telewizji czy prasie – zalecane jest w leczeniu różnych przypadłości i chorób...

Ocena suplementacji chromem (III) u osób otyłych ze współistniejącą cukrzycą typu 2 – przegląd literatury naukowej

Ocena suplementacji chromem (III) u osób otyłych ze współistniejącą cukrzycą typu 2 – przegląd literatury naukowej

Otyłość, jako choroba cywilizacyjna o podłożu metabolicznym, jest obecnie uznawana za jedno z największych zagrożeń zdrowia i życia człowieka. Według definicji, polega ona na patologicznym nagromadzeniu tkanki tłuszczowej w organizmie, które przekracza jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne. Pierwszym stadium otyłości jest nadwaga, czyli nadmierna masa ciała...

Zespół jelita nadwrażliwego (IBS) – diagnostyka i leczenie

Zespół jelita nadwrażliwego (IBS) – diagnostyka i leczenie

Zespół jelita nadwrażliwego (irritable bowel syndrome, IBS) stawia duże wyzwanie medycynie XXI wieku. To najczęściej diagnozowany zespół objawów ze strony chorób układu pokarmowego, a także przyczyna największej liczby wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu, jak i skierowań do hospitalizacji w oddziałach gastroenterologicznych...

Nadwrażliwość na gluten niezwiązana z celiakią w świetle nowego podziału chorób zależnych od glutenu według definicji z Oslo

Nadwrażliwość na gluten niezwiązana z celiakią w świetle nowego podziału chorób zależnych od glutenu według definicji z Oslo

Celiakia (choroba trzewna, enteropatia glutenozależna) jest chorobą układową o podłożu autoimmunizacyjnym wywoływaną przez ekspozycję na gluten w populacji osób charakteryzujących się genetyczną predyspozycją do jej wystąpienia...

Leczenie bezsenności

Leczenie bezsenności

Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Jest też, obok bólu czy uczucia zmęczenia, jedną z najczęściej zgłaszanych skarg zdrowotnych w populacji ogólnej. Bezsenność może być samodzielną kategorią diagnostyczną, ale także, podobnie jak ból czy gorączka, może być objawem innej choroby, somatycznej lub psychicznej...

Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów z cukrzycą – wybrane zagadnienia

Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów z cukrzycą – wybrane zagadnienia

Cukrzyca, niezależnie od jej typu, jest zawsze chorobą ogólnoustrojową. Jako taka wywołuje szereg powikłań – przede wszystkim będących wynikiem uszkadzania układu sercowo-naczyniowego i unerwienia autonomicznego w obrębie praktycznie wszystkich narządów. Istotne klinicznie, acz niedoceniane zagadnienie stanowią zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego u chorych z cukrzycą.

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

W ostatnich latach obserwujemy hiperdynamiczny wzrost zużycia suplementów diety. Niestety, wraz ze wzrostem zużycia tych preparatów, rośnie zagrożenie związane z ryzykiem indukowania przez nie działań niepożądanych oraz niekorzystnych interakcji pomiędzy równocześnie stosowanymi suplementami, a także między równocześnie stosowanymi suplementami diety i przyjmowanymi przez pacjenta lekami...

Niedobór witaminy B12 i jego konsekwencje u chorych  na cukrzycę typu 2 (T2DM) leczonych metforminą – powikłanie niedoceniane czy przeceniane?

Niedobór witaminy B12 i jego konsekwencje u chorych na cukrzycę typu 2 (T2DM) leczonych metforminą – powikłanie niedoceniane czy przeceniane?

Leki, nawet najdoskonalsze, wykazują obok działań pożądanych również niepożądane. Te drugie, niechciane, ujawniają się niekiedy dopiero po wielu latach stosowania i to głównie u osób wysokiego ryzyka. Stwierdzenie to znajduje odbicie m.in. w przypadku dokładnej analizy skutków działania metforminy...

Rak prostaty – leczenie hormonalne oraz zastosowanie związków pochodzenia naturalnego

Rak prostaty – leczenie hormonalne oraz zastosowanie związków pochodzenia naturalnego

Gruczoł krokowy jest nieparzystym narządem należącym do męskiego układu moczowo-płciowego. Jest otoczony powięzią łącznotkankową, która łączy go z sąsiednimi narządami i ścianami miednicy mniejszej. Obejmuje sterczową część cewki moczowej. Kształtem przyrównuje się go do kasztana jadalnego. Na jego tylnej powierzchni znajduje się płytki rowek przebiegający pośrodkowo, dzielący gruczoł na dwa płaty...

Skuteczność i bezpieczeństwo pioglitazonu w terapii cukrzycy typu 2

Skuteczność i bezpieczeństwo pioglitazonu w terapii cukrzycy typu 2

Insulinooporność jest jednym, obok dysfunkcji i postępującej utraty masy komórek b trzustki, z kluczowych elementów patogenetycznych cukrzycy typu 2 (T2DM). Arsenał leków nakierowanych na poprawę wrażliwości tkanek i narządów docelowych na działanie insuliny był jednak wybitnie skromny i ograniczał się przez kilkadziesiąt lat do metforminy...

Zaburzenia funkcji egzokrynnej trzustki u chorych na cukrzycę typu 2

Zaburzenia funkcji egzokrynnej trzustki u chorych na cukrzycę typu 2

Cukrzyca typu 2 oraz otyłość w XXI wieku urosły do rangi chorób cywilizacyjnych. Problemem społecznym jest leczenie nie tylko samych zaburzeń gospodarki węglowodanowej, ale również ich powikłań odległych. Poza typowymi i najczęstszymi powikłaniami cukrzycy, takimi jak: makroangiopatia, mikroangiopatia, neuropatia, zespół stopy cukrzycowej, coraz częściej stwierdzane są inne rzadsze choroby towarzyszące, m.in. zaburzenia funkcji egzokrynnej trzustki...

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Według Światowej Organizacji Turystyki w 2012 r. liczba podróżujących po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mld. Prognozy przewidują stały, 3–4% trend wzrostowy również w roku 2013. W pierwszych trzech kwartałach 2012 r. granice Polski przekroczyło 7,2 mln polskich obywateli udających się do innych krajów...

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja jest poważną, ogólnoustrojową reakcją alergiczną, którą charakteryzuje szybki początek i przebieg, a która prowadzi do śmierci. Rozpoznanie ma charakter kliniczny. Spadek ciśnienia tętniczego i wstrząs nie są kryteriami niezbędnymi do rozpoznania reakcji anafilaktycznej...

Żywienie niemowląt i małych dzieci w 2014 roku

Żywienie niemowląt i małych dzieci w 2014 roku

Żywienie niemowląt, a zwłaszcza odpowiedź na pytania: co?, kiedy?, jak?, budzi szereg emocji i dyskusji zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród rodziców. Coraz więcej danych przemawia bowiem za tym, że właściwe żywienie w pierwszym okresie życia nie tylko zapewnia optymalny rozwój dziecka, tzn. odpowiednie przyrosty masy i długości/wysokości ciała oraz rozwój intelektualny, ale jednocześnie „programuje” istotne funkcje organizmu także w wieku dorosłym...

Opieka pediatryczna nad dzieckiem chorym na cukrzycę typu 1

Opieka pediatryczna nad dzieckiem chorym na cukrzycę typu 1

Cukrzyca typu 1 jest obok astmy oskrzelowej najczęstszą przewlekłą chorobą wieku rozwojowego. Polska należy do krajów o najwyższej dynamice przyrostu nowych przypadków cukrzycy (roczny szacowany przyrost 9%, przy średnim europejskim 3%). Na podstawie danych epidemiologicznych jest przewidywany dalszy wzrost zachorowań, z podwojeniem liczby przypadków w grupie do 5. roku życia...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1116 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?