Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Choroby nerek w kardiologii

Choroby nerek w kardiologii

W stanie fizjologii ścisła interakcja pomiędzy sercem i nerką ma kluczowe znaczenie we wzajemnej regulacji czynności obu tych narządów. Dysfunkcja jednego z nich wywołuje kaskadę zdarzeń patofizjologicznych prowadzących do pogorszenia czynności drugiego, zmienia przebieg kliniczny i stanowi szczególne wyzwanie terapeutyczne dla klinicystów: kardiologów i nefrologów.

Hipochondria wczoraj i dziś

Hipochondria wczoraj i dziś

Słowo “hipochondria” należy do najstarszych medycznych pojęć. Starożytni Grecy używali terminu hypokhondrias (pod żebrami) dla oznaczenia nieokreślonej wewnętrznej dolegliwości, wywołującej lęk i cierpienie.

Możliwość zastosowania śliny jako materiału do badań diagnostycznych w chorobach układu sercowo-naczyniowego

Możliwość zastosowania śliny jako materiału do badań diagnostycznych w chorobach układu sercowo-naczyniowego

W dobie upowszechnienia w diagnostyce laboratoryjnej szybkich, nieinwazyjnych i możliwie tanich testów przesiewowych, ślina wydaje się być materiałem, na który powinniśmy zwrócić większą uwagę.

Wybrane problemy funkcjonowania psychicznego u chorych z przewlekłymi chorobami układowymi tkanki łącznej na przykładzie reumatoidalnego zapalenia stawów

Wybrane problemy funkcjonowania psychicznego u chorych z przewlekłymi chorobami układowymi tkanki łącznej na przykładzie reumatoidalnego zapalenia stawów

Zaburzenia funkcjonowania psychicznego wskazywane są jako przyczyny wszystkich chorób układowych tkanki łącznej, a także jako ich następstwa. Obserwacje psychologiczne chorych z chorobami układowymi tkanki łącznej pozwalają na stwierdzenie, że ujawniają oni wiele negatywnych stanów emocjonalnych, a przede wszystkim: strach, lęk, poczucie zagrożenia, obniżony nastrój, przygnębienie, zniecierpliwienie, gniew i poczucie straty.

Insulinooporność i zespół metaboliczny – różny obraz zaburzeń w reumatoidalnym zapaleniu stawów i zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa

Insulinooporność i zespół metaboliczny – różny obraz zaburzeń w reumatoidalnym zapaleniu stawów i zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa

Przewlekły proces zapalny ma związek z zaburzoną tolerancją glukozy oraz zjawiskiem insulinooporności. W patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) oraz zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa znaczącą rolę odgrywają cytokiny prozapalne, w tym interleukina 6 oraz czynnik martwicy nowotworów TNF-α.

Fitoestrogeny − czy mogą być alternatywą dla hormonalnej terapii zastępczej u kobiet w okresie menopauzy?

Fitoestrogeny − czy mogą być alternatywą dla hormonalnej terapii zastępczej u kobiet w okresie menopauzy?

Menopauza jest przełomowym momentem w życiu kobiety. Zmniejszone wydzielanie estrogenów wpływa na występowanie wielu dolegliwości, które mogą znacznie utrudnić funkcjonowanie zarówno w sferze zawodowej, społecznej, jak i rodzinnej kobiety.

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy (ASA) charakteryzuje się występowaniem objawów tzw. triady aspirynowej, do których należą: astma oskrzelowa, przewlekły nieżyt nosa i zatok oraz polipy na błonie śluzowej nosa. Choroba dotyczy około 1% populacji ogólnej, a w grupie chorych na astmę oskrzelową częstość występowania może wynosić nawet 10%.

Zespół poresuscytacyjny – postępowanie terapeutyczne

Zespół poresuscytacyjny – postępowanie terapeutyczne

Pomimo obowiązujących od wielu lat wytycznych postępowania resuscytacji krążeniowo-oddechowej i ich regularnych aktualizacji wyniki leczenia pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia są wciąż niezadowalające.

Rośliny wspomagające zwalczanie objawów menopauzy

Rośliny wspomagające zwalczanie objawów menopauzy

Popularność stosowania tego rodzaju produktów leczniczych na świecie ciągle rośnie, a rynek warty jest miliardy dolarów. Szczególnie interesującym wydaje się fakt, iż 80 % kobiet w wieku 45-60 lat stosuje roślinne produkty suplementacyjne w walce z objawami menopauzy, a Inicjatywa Zdrowia Kobiet (Women’s Health Initiative – WHI) donosi o większej popularności roślinnych preparatów zwalczających objawy menopauzy niż hormonalnej terapii zastępczej...

Fitoterapia chorób dróg oddechowych

Fitoterapia chorób dróg oddechowych

Leki roślinne stosowane są w schorzeniach dróg oddechowych ze względu na działanie przeciwkaszlowe, wykrztuśne i przeciwbakteryjne. Zmniejszanie odruchów kaszlowych może być wynikiem hamowania ośrodka kaszlu lub powlekania receptorów kaszlowych. Aktywność ośrodkową wywiera np. kodeina, natomiast obwodowy mechanizm działania posiadają śluzy roślinne.

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Chitozan, biopolimer będący pochodną chityny, biokompatybilny, biodegradowalny i hamujący wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, znajduje wiele zastosowań w medycynie. Od kilkunastu lat naukowcy prowadzą badania nad wykorzystaniem tego materiału we wspomaganiu regeneracji zarówno nerwów obwodowych, jak i neuronów ośrodkowego układu nerwowego...

Ocena częstości występowania atopowego zapalenia skóry u niemowląt i małych dzieci w praktyce lekarza rodzinnego – doświadczenia własne

Ocena częstości występowania atopowego zapalenia skóry u niemowląt i małych dzieci w praktyce lekarza rodzinnego – doświadczenia własne

Celem pracy była ocena częstości występowania atopowego zapalenia skóry w praktyce lekarza rodzinnego. Analizą retrospektywną objęto dzieci z roczników 2005-2008 będące pacjentami Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Instytutu CZMP w Łodzi...

Czynniki ryzyka występowania choroby przeszczep przeciw gospodarzowi u pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych

Czynniki ryzyka występowania choroby przeszczep przeciw gospodarzowi u pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych

Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi jest najczęstszym i jednym z najcięższych powikłań allotransplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych. Celem pracy była ocena częstości występowania...

Ocena wyrównania metabolicznego u chorych na cukrzycę typu 2*

Ocena wyrównania metabolicznego u chorych na cukrzycę typu 2*

Najbardziej obiektywnym sposobem oceny wyrównania metabolicznego u pacjentów z cukrzycą jest korzystanie z wiarygodnych badań laboratoryjnych, które stanowią odzwierciedlenie skuteczności terapii i przestrzegania zaleceń prozdrowotnych przez chorego. Celem badania była obserwacja wyrównania metabolicznego u pacjentów z cukrzycą typu 2 na podstawie dostępnych rutynowo badań laboratoryjnych.

Choroba Wilsona jako znaczący czynnik ryzyka leczenia chirurgicznego − opis przypadku klinicznego

Choroba Wilsona jako znaczący czynnik ryzyka leczenia chirurgicznego − opis przypadku klinicznego

Choroba Wilsona jest rzadko występującą chorobą związaną z zaburzeniem metabolizmu miedzi. U około 40% chorych występują zaburzenia czynności wątroby z powodu zapalenia, marskości lub niewydolności wątroby.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1116 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?