Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Probiotyki w praktyce lekarza pierwszego kontaktu. Część II

Probiotyki w praktyce lekarza pierwszego kontaktu. Część II

W ostatnich latach badania nad szczepami probiotycznymi stały się przedmiotem dużej liczby doniesień naukowych o znaczeniu klinicznym. Powszechna dostępność probiotyków oraz ich reklamowanie jako produktów spożywczych i suplementów diety doprowadziła do nadużywania teorii probiozy i powstania błędnych przekonań na temat ich „cudotwórczego” działania.

Probiotyki a układ pokarmowy człowieka

Probiotyki a układ pokarmowy człowieka

W ciągu ostatnich lat w mediach oraz praktycznie w każdym z miesięczników tzw. prasy kolorowej można usłyszeć i przeczytać o probiotykach. Zaleca się ich stosowanie w trakcie biegunek, jak i w innych chorobach układu pokarmowego. Są dostępne bez recepty w aptekach. Czy jednak pacjenci mają szczegółową wiedzę o tych produktach? Czy nie są nadużywane? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Nieżyty nosa u dzieci – czy to tylko alergia?

Nieżyty nosa u dzieci – czy to tylko alergia?

Nieżyty nosa u najmłodszych dzieci (poniżej 5. r.ż.) sprawiają wiele kłopotów pacjentom, ich rodzicom, lekarzom rodzinnym i pediatrom. Najczęściej w praktyce lekarskiej spotykamy się z ostrymi nieżytami nosa i zatok o etiologii wirusowej. Rozpoznanie w większości przypadków nie budzi wątpliwości, choroba trwa 7–14 dni i mija w wyniku leczenia objawowego...

Przezskórne podawanie leków w terapii bólu

Przezskórne podawanie leków w terapii bólu

W badaniu WHO Collaborative Study of Psychological Problems in General Health Care oszacowano, że 22% pacjentów zgłaszających się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej cierpi z powodu przewlekłego bólu nienowotworowego, który utrzymuje się co najmniej przez 6 miesięcy, pogarsza jakość życia i często uniemożliwia wykonywanie pracy zawodowej. Statystycznie najczęściej ból dotyczy: dolnego odcinka kręgosłupa (48%), głowy (45%) i stawów (42%)...

Koanalgetyki w leczeniu bólu przewlekłego

Koanalgetyki w leczeniu bólu przewlekłego

Poszukuje się ciągle nowych propozycji skutecznych terapii w różnych zespołach bólu przewlekłego. Optymalizacja leczenia chorych z bólem przewlekłym polega na odpowiednim, indywidualnym dobraniu kombinacji dostępnych leków, ukierunkowanych na mechanizm powstawania bólu, na podstawie sposobu działania poszczególnych składowych proponowanej terapii.

Niefarmakologiczne metody leczenia bólu przewlekłego

Niefarmakologiczne metody leczenia bólu przewlekłego

Ogólnoeuropejska zachorowalność w odniesieniu do zespołów bólu przewlekłego jest stosunkowo wysoka i wynosi 19%. Najwyższą zachorowalność obserwuje się w Norwegii (30% badanej populacji), Polsce (27%) i we Włoszech (26%), natomiast najniższą w Wielkiej Brytanii (13%) i Hiszpanii (11%)...

Przetrwały ból pooperacyjny

Przetrwały ból pooperacyjny

Pomimo ogromnego postępu, jaki dokonał się w ostatnich dekadach w chirurgii, zwłaszcza w technikach chirurgii małoinwazyjnej i endoluminarnej, nadal jednym z głównych problemów współczesnej medycyny jest ból pooperacyjny zarówno ostry, występujący bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym, jak i przewlekłe dolegliwości bólowe utrzymujące się wiele miesięcy po zakończeniu procedury zabiegowej...

Diagnostyka i leczenie anafilaksji

Diagnostyka i leczenie anafilaksji

Wokół anafilaksji istnieje wiele sprzecznych opinii i rozbieżności. Definicje zaakceptowane przez towarzystwa alergologiczne różnią się miedzy sobą. Pogląd na to, co nazywamy reakcją anafilaktyczną, a co jeszcze nią nie jest dzieli lekarzy, a leczenie w praktyce często różni się w zależności od specjalności lekarza, który anafilaksję rozpoznaje. Taki stan rzeczy nie sprzyja szybkiemu i skutecznemu leczeniu tej reakcji, będącej bardzo często stanem zagrożenia życia.

Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu zakażeń dróg oddechowych

Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu zakażeń dróg oddechowych

Zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie gardła i migdałków podniebiennych, zatok, ucha środkowego, nagłośni, krtani) i dolnych (zapalenie oskrzeli, oskrzelików, płuc) należą do najczęstszych schorzeń, z którymi styka się lekarz praktyk. Większość zakażeń dróg oddechowych ma etiologię wirusową, zdecydowanie rzadziej wywoływane są przez bakterie. Zmniejszenie ryzyka chorób infekcyjnych układu oddechowego ma znaczenie w każdym wieku, szczególnie zaś w grupach ryzyka (np. dzieci uczęszczające do przedszkola lub żłobka, osoby w podeszłym wieku) i jest ważnym zadaniem dla służby zdrowia.

Probiotyki w alergii - fakty i mity

Probiotyki w alergii - fakty i mity

Uważa się, że jednym z elementów odpowiedzialnych za wzrost częstości zachorowań u dzieci na choroby alergiczne jest nieprawidłowy skład flory bakteryjnej. Błona śluzowa jelita wymaga ekspozycji na bakterie w celu rozwoju układu odpornościowego, w tym immunologicznej tolerancji. Skład mikroflory przewodu pokarmowego noworodka i niemowlęcia zależy od sposobu porodu, karmienia i przebytych infekcji. Dlatego też rozumienie roli probiotyków w fizjologii ludzkiego organizmu stało się ważnym i często dyskutowanym zagadnieniem.

Kiedy powinno się stosować probiotyki?

Kiedy powinno się stosować probiotyki?

Zgodnie z definicją FAO/WHO, probiotyki to żywe drobnoustroje, które podawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystny efekt zdrowotny. W przyszłości definicja ta ulegnie prawdopodobnie modyfikacji, ponieważ z badań przeprowadzonych na zwierzętach wynika, że niektóre skutki działania probiotyków można uzyskać za pomocą zabitych bakterii lub nawet DNA bakteryjnego.

Ostra zatorowość płucna. Jak zmniejszyć śmiertelność?

Ostra zatorowość płucna. Jak zmniejszyć śmiertelność?

W krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych ostra zatorowość płucna (ZP) od kilku dekad pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Badania autopsyjne wykonywane w ostatnich 35 latach niezmiennie potwierdzają bardzo wysoki (12-15%) udział zatorowości płucnej wśród przyczyn zgonów, który nie wykazuje tendencji spadkowej (1). Związane jest to z wysoką częstością występowania tego schorzenia (0,5/1000/rok), wysoką śmiertelnością, jak również wciąż istniejącymi trudnościami w jego diagnostyce (2).

Psychologiczne uwarunkowania bólu przewlekłego. Konsekwencje nieleczonego bólu

Psychologiczne uwarunkowania bólu przewlekłego. Konsekwencje nieleczonego bólu

Ból nie jest tylko prostym odruchem. Nie ma wprost proporcjonalnego związku między bodźcem a reakcją na ból. Ból jest osobistym doświadczeniem. Jest doznaniem bardzo subiektywnym. Na ten subiektywizm składa się wiele czynników dotyczących samej osoby doświadczającej bólu, jak i jej relacji z otoczeniem.

Najczęstsze błędy diagnostyczne w interpretacji badań spirometrycznych

Najczęstsze błędy diagnostyczne w interpretacji badań spirometrycznych

Błędna interpretacja wyniku badania spirometrycznego może być przyczyną dwojakiego rodzaju błędów. Wynik może być fałszywie dodatni, czyli identyfikować zaburzenia, tam gdzie ich nie ma, lub fałszywie ujemny, czyli nie rozpoznawać zaburzeń, tam, gdzie one występują. Niezależnie od rodzaju błędu, jeżeli wynik badania ma wpływ na proces decyzyjny, to prowadzi to do błędnych decyzji terapeutycznych bądź orzeczniczych. Poniżej przedstawione zostały błędy, które spotyka się w codziennej praktyce klinicznej.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1116 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?