Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Postępy w leczeniu nadciśnienia płucnego

Postępy w leczeniu nadciśnienia płucnego

Prawidłowe wartości ciśnienia w pniu tętnicy płucnej w spoczynku nie przekraczają 30 mmHg ciśnienia skurczowego oraz 12 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego. Przy takich wartościach średnie ciśnienie w tętnicy płucnej wynosi 20 mmHg. O nadciśnieniu płucnym mówimy, gdy średnie ciśnienie w spoczynkowym badaniu hemodynamicznym jest wyższe niż 25 mmHg lub powyżej 30 mmHg w badaniu wysiłkowym.

Za i przeciw stosowaniu inhibitorów syntazy tlenku azotu (NOS) w praktyce klinicznej

Za i przeciw stosowaniu inhibitorów syntazy tlenku azotu (NOS) w praktyce klinicznej

Na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań zaobserwowano wzrost syntezy tlenku azotu w przebiegu wielu chorób infekcyjnych oraz autoimmunologicznych. W artykule tym, na podstawie wyników opublikowanych badań naukowych, przedstawiono potencjalne zalety i wady leków, których zadaniem byłoby modyfikowanie odpowiedzi immunologicznej poprzez hamowanie aktywności syntazy tlenku azotu.

Nadreaktywność oskrzeli i nieswoiste testy prowokacji dooskrzelowej w diagnostyce astmy

Nadreaktywność oskrzeli i nieswoiste testy prowokacji dooskrzelowej w diagnostyce astmy

Nadreaktywność oskrzeli oznacza zwiększoną skłonność oskrzeli do reagowania skurczem w warunkach narażenia na różnorodne bodźce immunologiczne i nieimmunologiczne, zazwyczaj obojętne dla osób zdrowych. Wyróżnia się nadreaktywność swoistą, odnoszącą się do reakcji na alergeny wziewne i zawodowe, oraz nieswoistą, związaną z odpowiedzią na czynniki chemiczne, fizyczne i farmakologiczne.

Ból w przebiegu chorób reumatycznych

Ból w przebiegu chorób reumatycznych

Ból wywodzący się z układu ruchu jest najbardziej powszechnym objawem z którym zgłaszają się pacjenci do lekarzy wielu specjalności. Poprawa jakości życia tych chorych jest jednym z głównych celów, które skłoniły Światową Organizację Zdrowia do ogłoszenia lat 2001-2010 "Dekadą kości i stawów". W ślad za tym nastąpił wzrost zainteresowania środowiska medycznego problemem bólu w przebiegu chorych reumatycznych.

Panniculitis

Panniculitis

Terminem panniculitis określa się odczyn zapalny dotyczący tkanki tłuszczowej, najczęściej podskórnej, związany z martwicą komórek tłuszczowych. Zapalenie to może występować samodzielnie bądź współistnieć z uogólnionymi chorobami tkanki łącznej, zespołami limfoproliferacyjnymi, chorobami trzustki, nowotworami. Przyczyna choroby pozostaje do chwili obecnej nieznana.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 709 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?