Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Niedoczynność przytarczyc: współczesny stan wiedzy

Niedoczynność przytarczyc: współczesny stan wiedzy

Niedoczynność przytarczyc jest wynikiem zmniejszonej sekrecji parathormonu lub upośledzonego działania tego hormonu na poziomie tkanek docelowych. Chociaż uważana za rzadkie schorzenie, wydaje się występować znacznie częściej niż jest rozpoznawana...

Skale klinimetryczne stosowane w uszkodzeniu rdzenia kręgowego

Skale klinimetryczne stosowane w uszkodzeniu rdzenia kręgowego

Klinimetria jest specyficzną dziedziną wiedzy medycznej, nauką o pomiarach zjawisk klinicznych występujących u pacjenta. Ujęcie stanu pacjenta w wartość punktową pozwala na zobiektywizowanie, porównywanie i kontrolę wyników leczenia oraz przeprowadzenie analizy matematyczno-statystycznej w badaniach naukowych.

Rola receptora TLR4 w rozwoju zapalenia i karcinogenezy we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz w farmakoterapii tego schorzenia

Rola receptora TLR4 w rozwoju zapalenia i karcinogenezy we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz w farmakoterapii tego schorzenia

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego należy do nieswoistych chorób zapalnych jelit, charakteryzując się przewlekłym zapaleniem błony śluzowej oraz występowaniem okresów zaostrzeń i remisji. Wśród jego przyczyn upatruje się wielu czynników, wśród których znajduje się receptor TLR4.

Bortezomib podawany podskórnie jako nowa obiecująca droga do skutecznego leczenia podtrzymującego w szpiczaku plazmocytowym

Bortezomib podawany podskórnie jako nowa obiecująca droga do skutecznego leczenia podtrzymującego w szpiczaku plazmocytowym

Szpiczak plazmocytowy, mimo wprowadzenia do praktyki klinicznej w ostatnich latach nowych leków oraz ciągłego poszukiwania nowych punktów uchwytu dla leczenia celowanego, pozostaje chorobą nieuleczalną...

Wartość diagnostyczna testów serologicznych u chorych ze skurczową nie-niedokrwienną niewydolnością serca i zakażeniem parwowirusem B19

Wartość diagnostyczna testów serologicznych u chorych ze skurczową nie-niedokrwienną niewydolnością serca i zakażeniem parwowirusem B19

W związku ze wzrostem udokumentowanej liczby przypadków zapalenia mięśnia sercowego o etiologii wirusowej, diagnostyka tej choroby stanowi jedno z największych wyzwań współczesnej kardiologii. Celem niniejszej retrospektywnej analizy było określenie przydatności wirusowych testów serologicznych u pacjentów ze skurczową nie-niedokrwienną niewydolnością serca i potwierdzoną w badaniu PCR obecnością parwowirusa B19 (PVB-19) w wycinkach mięśnia sercowego.

Zespół samotnego wrzodu odbytnicy

Zespół samotnego wrzodu odbytnicy

Zespół samotnego wrzodu odbytnicy jest przewlekłym, nienowotworowym, wielopostaciowym schorzeniem odbytnicy, którego ostateczne rozpoznanie ustala się na podstawie kryteriów histopatologicznych. W badaniu mikroskopowym stwierdza się zmiany gruczołowe, obrzęk i włóknistą obliterację blaszki właściwej błony śluzowej z wrastaniem pogrubianych włókien mięśniowych w jej obręb...

Przydatność najnowszych kryteriów diagnostycznych i terapeutycznych ACR/EULAR w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

Przydatność najnowszych kryteriów diagnostycznych i terapeutycznych ACR/EULAR w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

W Polsce z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów leczy się blisko 400 tysięcy osób, a każdego roku odnotowuje się od 8 do 16 tysięcy nowych przypadków zachorowań. Choroby reumatyczne stanowią więc ogromny problem zdrowotny, z którym musi zmierzyć się statystycznie co 3 osoba populacji. Warunkiem skutecznego leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów jest wczesne ustalenie rozpoznania i agresywne leczenie choroby...

Metoda NDT – Bobath stosowana w rehabilitacji pacjentów po przebytych udarach niedokrwiennych mózgu

Metoda NDT – Bobath stosowana w rehabilitacji pacjentów po przebytych udarach niedokrwiennych mózgu

Udar niedokrwienny mózgu plasuje się na trzecim miejscu spośród najczęstszych przyczyn zgonów i niepełnosprawności człowieka. Wiodącym objawem neurologicznym i problemem funkcjonalnym po udarze niedokrwiennym mózgu jest niedowład połowiczy ciała. Coraz większe uznanie, w usprawnianiu pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu, zdobywa metoda NDT − Bobath (Neuro-Developmental Treatment − Bobath)...

Odbiór smaku słonego u osób po 50 roku życia*

Odbiór smaku słonego u osób po 50 roku życia*

Lekarze postulują ograniczenie spożywania soli, co z uwagi na rozpowszechnienie pokarmów bogatych w tę przyprawę, jest dużym wyzwaniem. Nie stwierdzono dotychczas, co jest przyczyną trudności w ograniczeniu spożycia soli, szczególnie przez osoby starsze...

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Niektóre prawnie dozwolone procedury medyczne wzbudzają wątpliwości moralne u części lekarzy, co może prowadzić do konfliktów między pacjentem a lekarzem (problem klauzuli sumienia). Celem naszych badań było zebranie opinii lekarzy na temat świadczeń medycznych, co do których istnieje rozbieżność polskimi regulacjami prawnymi a nauczaniem moralnym dominującego w Polsce wyznania religijnego (Kościoła katolickiego) oraz określenie czynników warunkujących takie opinie.

Obrzęk kończyn dolnych w praktyce lekarza rodzinnego

Obrzęk kończyn dolnych w praktyce lekarza rodzinnego

Coraz liczniejsza grupa pacjentów we wszystkich przedziałach wiekowych zgłasza się do lekarza pierwszego kontaktu, a następnie kierowana jest do angiologia lub chirurga naczyniowego z powodu obrzęków kończyn dolnych...

Zmiana upodobań pokarmowych u kobiet w ciąży*

Zmiana upodobań pokarmowych u kobiet w ciąży*

Kobiety ciężarne często wykazują znaczące zmiany zachowań żywieniowych. Celem niniejszej pracy była ocena przyjemności czerpanej ze spożywania wybranych grup pokarmów u kobiet w I i II trymestrze ciąży.

Czynniki warunkujące zmienną odpowiedź w leczeniu doustnymi antykoagulantami

Czynniki warunkujące zmienną odpowiedź w leczeniu doustnymi antykoagulantami

W trakcie terapii doustnymi antykoagulantami, które są głównymi lekami stosowanymi w leczeniu i profilaktyce chorób zakrzepowo-zatorowych, istnieje duża zmienność indywidualnej dawki, koniecznej do osiągnięcia celu terapeutycznego.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1116 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?