Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Leczenie przewlekłego zapalenia trzustki

Leczenie przewlekłego zapalenia trzustki

Przewlekłe zapalenie trzustki (PZT) jest przewlekłym procesem zapalnym prowadzącym do postępujących i nieodwracalnych zmian strukturalnych, takich jak włóknienie i zanik. Przebudowa narządu doprowadza do trwałego upośledzenia czynności zewnątrz-, a następnie wewnątrzwydzielniczej gruczołu, co klinicznie manifestuje się objawami niewydolności trzustki.

Standardy dotyczące wyposażenia i kadry oddziałów intensywnej terapii kardiologicznej

Standardy dotyczące wyposażenia i kadry oddziałów intensywnej terapii kardiologicznej

Istniejąca w Polsce sieć pracowni hemodynamicznych oraz rekomendowany przez towarzystwa kardiologiczne sposób leczenia ostrych zespołów wieńcowych wymusza tworzenie sieci oddziałów intensywnej terapii kardiologicznej (OITK) (1,2). Są to oddziały przygotowane do leczenia ciężkich stanów kardiologicznych, w tym ostrej niewydolności serca i wstrząsu kardiogennego. Kompleksowe leczenie tych najcięższych przypadków kardiologicznych wymaga doświadczonego personelu medycznego i sprzętu pozwalającego na podjęcie leczenia niewydolności wielonarządowej.

Chory kardiologiczny poddany operacji pozasercowej. Stanowisko lekarza konsultanta

Chory kardiologiczny poddany operacji pozasercowej. Stanowisko lekarza konsultanta

W większości ośrodków, w których przeprowadzane są operacje chirurgiczne wymagana jest opinia lekarza, najczęściej specjalisty chorób wewnętrznych lub kardiologa, przyzwalająca na przeprowadzenie u chorego wysokiego ryzyka zaplanowanego zabiegu. Takie postępowanie ma na celu zminimalizowanie powikłań okołooperacyjnych.

Postępowanie terapeutyczne w zespołach bólowych narządu ruchu

Postępowanie terapeutyczne w zespołach bólowych narządu ruchu

Zespoły bólowe narządu ruchu są najczęściej występującym rodzajem bólu przewlekłego. Ból jest nieodłącznym objawem takich schorzeń jak choroba zwyrodnieniowa stawów pierwotna i wtórna, zmiany pourazowe i zapalne, fibromialgia, nowotwory pierwotne i przerzutowe, osteoporoza, choroby układowe tkanki łącznej i zapalenie stawów.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1116 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?