Aktualności

Sejm uchwalił ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Sejm uchwalił ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Podczas posiedzenia 25 lipca br. posłowie przyjęli ustawę dotyczącą zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego, zapewniającego sprawną i fachową pomoc osobom w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

Wielka profilaktyka na Podlasiu

Wielka profilaktyka na Podlasiu

Jeżeli zostaną zrealizowane wszystkie plany i zamierzenia, jeszcze w tym roku ponad 100 tysięcy mieszkańców województwa podlaskiego będzie mogło skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych.

Metylacja DNA - alternatywna droga rozwoju do raka

Metylacja DNA - alternatywna droga rozwoju do raka

Metylacja DNA może zarówno hamować ekspresję genów, jak i zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia mutacji w określonych genach. Chociaż metylacja DNA odgrywa podstawową rolę w procesach biologicznych, to odmienny i nieprawidłowy jej przebieg jest obserwowany w nowotworach.

Wyniki badania DIAMOND

Wyniki badania DIAMOND

Ocena skuteczności dofetilidu w leczeniu migotania i trzepotania przedsionków u chorych z upośledzoną kurczliwością lewej komory serca - wyniki badania DIAMOND.

Fundusz na Rzecz Walki z AIDS dysponuje już 1,4 mld dolarów

Fundusz na Rzecz Walki z AIDS dysponuje już 1,4 mld dolarów

Biuro rzecznika prasowego sekretarza generalnego ONZ podało do wiadomości, że utworzony dzięki inicjatywie Kofiego Annana Fundusz na Rzecz Walki z AIDS i Innymi Chorobami Zakaźnymi zgromadził już prawie 1,4 mld dolarów.

Co z testami na obecność koronawirusa?

Co z testami na obecność koronawirusa?

poll 213 comment 2

Jaki jest obecnie najważniejszy problem w zlecaniu / uzyskiwaniu wyników testów na obecność koronawirusa u Państwa pacjentów?