Aktualności

Rosną koszty refundacji leków

Rosną koszty refundacji leków

Stały wzrost kosztów ponoszonych przez kasy chorych z tytułu refundacji za leki stanowi zagrożenie dla ich finansów

Ambulans od WOŚP

Ambulans od WOŚP

Łódzka Klinika Rehabilitacji otrzymała specjalistyczny ambulans od WOŚP

OZZL będzie współpracował z OZZPiP

OZZL będzie współpracował z OZZPiP

Organizacje związkowe, Ogólnopolski Związek Zawodowyo Lekarzy oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, zamierzają nawiązać współpracę - poinformował MAI Zarząd Krajowy OZZPiP

Limit dla lekarzy bez zasadniczych zmian

Mimo apeli środowiska zgłaszanych w czasie konsultacji resort zdrowia nie zdecydował się na zwiększenie limitu przyjęć na studia lekarskie określonego w rozporządzeniu.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 709 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?