Publikacje

Praktyczne aspekty zastosowania toksyny botulinowej w leczeniu idiopatycznej nadreaktywności pęcherza moczowego
12.08.2019
Korzyść z leczenia oraz związana z tym poprawa jakości życia występuje u ok. 65% pacjentów.
Problemy w leczeniu zakażeń układu moczowego u osób starszych
03.06.2019
Częstość występowania ZUM jest większa u dorosłych kobiet niż u mężczyzn we wszystkich grupach wiekowych.
Bezobjawowa bakteriuria i zakażenia układu moczowego u kobiet w ciąży
30.05.2019
1
Bakteriomocz bezobjawowy występuje u 2–10% ciężarnych.
Erytrocyturia, leukocyturia, proteinuria – wstępna diagnostyka lekarza rodzinnego
29.05.2019
1
Wiele sytuacji klinicznych może być przyczyną zmiany koloru moczu na czerwoną lub brązową.
Skład izotopowy mineralnych i leczniczych wód butelkowanych Polski: analiza porównawcza w świetle parametrów jakościowych i przyrodniczych
15.03.2019
Na tle naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych pod względem właściwości fizykochemicznych odznaczają się wody lecznicze.
Podstawowe standardy prawne wykonywania zawodu lekarza
05.02.2019
Do prawidłowego wykonywania zawodu lekarza niezbędna jest znajomość prawa.
Diagnostyka alergii na penicyliny i cefalosporyny – wskazówki praktyczne
28.08.2018
Diagnostyka nadwrażliwości na leki jest dużym wyzwaniem w codziennej praktyce klinicznej.
Nawrót pierwotnych i wtórnych glomerulopatii w nerce przeszczepionej
24.05.2018
Głównym celem transplantacji jest uzyskanie jak najdłuższego przeżycia biorcy oraz narządu.
Nowe leki w leczeniu hiperkaliemii w chorobach przewlekłych
16.05.2018
Wydalanie potasu przez nerki zależy od dostarczonych do dystalnej części nefronu sodu i wody oraz od sekrecji aldosteronu.
Nawracające zakażenia układu moczowego u kobiet: patogeneza, leczenie i zapobieganie
15.05.2018
Escherichia coli odpowiada za 75–95% przypadków niepowikłanych ZUM.