Publikacje

Profilaktyka tężca w podróży
09.10.2023
Tężec jest chorobą układu nerwowego wywoływaną przez bakterię Clostridium tetani, wytwarzającą zarodniki oporne na działanie czynników środowiskowych.
09.10.2023
Szczepienia obowiązkowe i zalecane w podróży
17.08.2023
2
Na konsultację z zakresu medycyny podróży w celu ustalenia odpowiedniego zakresu szczepień i innych metod profilaktyki należy wybrać się ok. 6 tyg. przed planowanym wyjazdem.
Podstawowe standardy prawne wykonywania zawodu lekarza
05.02.2019
Do prawidłowego wykonywania zawodu lekarza niezbędna jest znajomość prawa.
Bezpieczeństwo pacjenta w Polsce w świetle analizy zdarzeń medycznych
12.03.2018
Badania naukowe wykazują, że dostępne są metody skutecznego zapobiegania od 50 do 70% zdarzeń niepożądanych.
Opiniowanie w sprawach z podejrzenia błędu medycznego. Cz. 2. Dowód z opinii biegłego w sprawach z podejrzenia błędu medycznego – oczekiwania, możliwości, zagrożenia…
07.02.2018
Organy procesowe mają coraz większą trudność z pozyskaniem chętnych do opiniowania biegłych, wysokiej klasy specjalistów, dysponujących wiedzą kliniczną i pożądanym wysokim doświadczeniem, ale także choćby podstawami znajomości zagadnień prawa procesowego i zasad opiniowania sądowo-lekarskiego.
Medyczne, farmakoekonomiczne i prawne aspekty szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu w pytaniach i odpowiedziach
19.10.2017
Artykuł zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zagrożeń związanych z kleszczowym zapaleniem mózgu i obowiązków pracodawców, odnoszących się do wykonywania szczepień ochronnych.
Dehumanizacja współczesnej medycyny: przyczyny i przeciwdziałanie
22.08.2017
Dehumanizacja współczesnej medycyny jest postrzegana jako negatywne zjawisko przez większość pacjentów, a także przez wielu lekarzy.
22.08.2017
Eutanazja – próba uporządkowania pojęcia
08.03.2017
O eutanazji pisano i mówiono już wiele. Brakuje jednak w polskim piśmiennictwie medycznym publikacji omawiających holistycznie zjawisko eutanazji, a znajomość prawno-etyczna problemu jest często niedokładna.
Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z upadków szpitalnych
08.03.2017
Upadki w szpitalu są jednymi z najczęściej występujących zdarzeń niepożądanych. W piśmiennictwie międzynarodowym szacuje się, iż statystycznie na 1000 osobodni przypada od 5 do 18 upadków.
Zachowania zdrowotne polskich lekarzy
07.12.2016
Wykonywanie zawodu lekarza nie jest tożsame z przejawianiem zachowań prozdrowotnych w życiu prywatnym.
07.12.2016