Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Współczesne metody diagnostyczne w gabinecie lekarza POZ

Współczesne metody diagnostyczne w gabinecie lekarza POZ

Przywykliśmy przez ostatnie dziesięciolecia, iż lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – najczęściej internista, pediatra lub lekarz rodzinny – zdany jest na posługiwanie się w swojej praktyce głównie stetoskopem i ciśnieniomierzem, ewentualnie, jeśli jest lepiej wykształcony i wyposażony, dysponuje także otoskopem czy oftalmoskopem...

Opiniowanie w sprawach z podejrzenia błędu medycznego. Cz. 2. Dowód z opinii biegłego w sprawach z podejrzenia błędu medycznego – oczekiwania, możliwości, zagrożenia…

Opiniowanie w sprawach z podejrzenia błędu medycznego. Cz. 2. Dowód z opinii biegłego w sprawach z podejrzenia błędu medycznego – oczekiwania, możliwości, zagrożenia…

Organy procesowe mają coraz większą trudność z pozyskaniem chętnych do opiniowania biegłych, wysokiej klasy specjalistów, dysponujących wiedzą kliniczną i pożądanym wysokim doświadczeniem, ale także choćby podstawami znajomości zagadnień prawa procesowego i zasad opiniowania sądowo-lekarskiego.

Możliwość zastosowania śliny jako materiału do badań diagnostycznych w chorobach układu sercowo-naczyniowego

Możliwość zastosowania śliny jako materiału do badań diagnostycznych w chorobach układu sercowo-naczyniowego

W dobie upowszechnienia w diagnostyce laboratoryjnej szybkich, nieinwazyjnych i możliwie tanich testów przesiewowych, ślina wydaje się być materiałem, na który powinniśmy zwrócić większą uwagę.

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Rynek suplementów diety, zarówno w Polsce jak i na świecie, rośnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Jego wartość w naszym kraju wyniosła w 2014 r. ok. 3,5 mld złotych, a jego wzrost w następnych latach utrzyma się na poziomie 10% rocznie. Liczby te oznaczają tysiące preparatów, których stosowanie – podążając za informacjami na opakowaniach, a także reklamami w radiu, telewizji czy prasie – zalecane jest w leczeniu różnych przypadłości i chorób...

Niedokrwistość z niedoboru żelaza w chorobach układu pokarmowego – kiedy leczymy preparatami dożylnymi żelaza

Niedokrwistość z niedoboru żelaza w chorobach układu pokarmowego – kiedy leczymy preparatami dożylnymi żelaza

Niedokrwistość to zmniejszenie stężenia hemoglobiny (Hg), hematokrytu (Ht) i erytrocytów we krwi o co najmniej 2 odchylenia standardowe od wartości podstawowych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła dolną granicę stężenia hemoglobiny i hematokrytu w zależności od wieku i płci...

Leczenie bezsenności

Leczenie bezsenności

Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Jest też, obok bólu czy uczucia zmęczenia, jedną z najczęściej zgłaszanych skarg zdrowotnych w populacji ogólnej. Bezsenność może być samodzielną kategorią diagnostyczną, ale także, podobnie jak ból czy gorączka, może być objawem innej choroby, somatycznej lub psychicznej...

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

W ostatnich latach obserwujemy hiperdynamiczny wzrost zużycia suplementów diety. Niestety, wraz ze wzrostem zużycia tych preparatów, rośnie zagrożenie związane z ryzykiem indukowania przez nie działań niepożądanych oraz niekorzystnych interakcji pomiędzy równocześnie stosowanymi suplementami, a także między równocześnie stosowanymi suplementami diety i przyjmowanymi przez pacjenta lekami...

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Według Światowej Organizacji Turystyki w 2012 r. liczba podróżujących po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mld. Prognozy przewidują stały, 3–4% trend wzrostowy również w roku 2013. W pierwszych trzech kwartałach 2012 r. granice Polski przekroczyło 7,2 mln polskich obywateli udających się do innych krajów...

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja jest poważną, ogólnoustrojową reakcją alergiczną, którą charakteryzuje szybki początek i przebieg, a która prowadzi do śmierci. Rozpoznanie ma charakter kliniczny. Spadek ciśnienia tętniczego i wstrząs nie są kryteriami niezbędnymi do rozpoznania reakcji anafilaktycznej...

Transplantacja flory jelitowej

Transplantacja flory jelitowej

Przeszczep flory jelitowej (fecal microbiota transplantation, FMT) jest to proces polegający na podawaniu dojelitowym osobom chorym, w celach leczniczych, zawiesiny stolca od zdrowych dawców. Należy on do coraz szerzej stosowanych metod leczniczych, zwłaszcza u osób z nawracającymi biegunkami w przebiegu infekcji Clostridium difficile...

Wpływ stosowania diet eliminacyjnych na metabolizm kostny u dzieci i młodzieży z fenyloketonurią, galaktozemią, celiakią

Wpływ stosowania diet eliminacyjnych na metabolizm kostny u dzieci i młodzieży z fenyloketonurią, galaktozemią, celiakią

Fenyloketonuria, galaktozemia i celiakia należą do najczęstszych chorób, w których jedynym skutecznym sposobem leczenia jest stosowanie restrykcyjnej diety eliminacyjnej. Postępowanie to powoduje znaczną poprawę stanu klinicznego pacjentów, zwłaszcza we wczesnym okresie choroby...

Analiza stężeń wybranych parametrów metabolizmu kostnego u dzieci chorych na mukowiscydozę*

Analiza stężeń wybranych parametrów metabolizmu kostnego u dzieci chorych na mukowiscydozę*

Badaniami objęto 45 pacjentów w wieku 5-13 lat z potwierdzoną w badaniach genetycznych mukowiscydozą, leczonych w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Grupę kontrolną stanowiło 35 dzieci zdrowych w tym samym wieku, u których nie stwierdzono chorób związanych z metabolizmem kostnym.

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Chitozan, biopolimer będący pochodną chityny, biokompatybilny, biodegradowalny i hamujący wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, znajduje wiele zastosowań w medycynie. Od kilkunastu lat naukowcy prowadzą badania nad wykorzystaniem tego materiału we wspomaganiu regeneracji zarówno nerwów obwodowych, jak i neuronów ośrodkowego układu nerwowego...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2179 comment 41

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?