Publikacje

Opiniowanie w sprawach z podejrzenia błędu medycznego. Cz. 2. Dowód z opinii biegłego w sprawach z podejrzenia błędu medycznego – oczekiwania, możliwości, zagrożenia…
07.02.2018
Organy procesowe mają coraz większą trudność z pozyskaniem chętnych do opiniowania biegłych, wysokiej klasy specjalistów, dysponujących wiedzą kliniczną i pożądanym wysokim doświadczeniem, ale także choćby podstawami znajomości zagadnień prawa procesowego i zasad opiniowania sądowo-lekarskiego.
Eutanazja – próba uporządkowania pojęcia
08.03.2017
O eutanazji pisano i mówiono już wiele. Brakuje jednak w polskim piśmiennictwie medycznym publikacji omawiających holistycznie zjawisko eutanazji, a znajomość prawno-etyczna problemu jest często niedokładna.
Możliwość zastosowania śliny jako materiału do badań diagnostycznych w chorobach układu sercowo-naczyniowego
25.11.2016
W dobie upowszechnienia w diagnostyce laboratoryjnej szybkich, nieinwazyjnych i możliwie tanich testów przesiewowych, ślina wydaje się być materiałem, na który powinniśmy zwrócić większą uwagę.
Zasady rozpoznawania i leczenia hiponatremii. Podsumowanie wytycznych europejskich z 2014 r.
08.07.2016
Hiponatremia jest problemem często spotykanym w praktyce klinicznej (30% hospitalizowanych), niestety, nadal słabo poznanym przez lekarzy, a jednocześnie trudnym pod względem diagnostycznym, co często skutkuje nieprawidłowym postępowaniem medycznym.
Profilaktyka zdrowotna przed podróżą do Afryki i Azji
15.10.2015
Z roku na rok zwiększa się liczba Polaków wyjeżdżających poza granice kraju. Podróżujący najczęściej odwiedzają kraje europejskie, choć wzrasta liczba wyjeżdżających na inne kontynenty, również do krajów egzotycznych...
Wpływ czynników dietetycznych na wchłanianie żelaza
13.10.2015
Żelazo należy do mikroelementów warunkujących prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Wchodząc w skład grupy prostetycznej hemoglobiny i mioglobiny, uczestniczy w transporcie i magazynowaniu tlenu...
Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?
12.10.2015
Rynek suplementów diety, zarówno w Polsce jak i na świecie, rośnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Jego wartość w naszym kraju wyniosła w 2014 r. ok. 3,5 mld złotych, a jego wzrost w następnych latach utrzyma się na poziomie 10% rocznie. Liczby te oznaczają tysiące preparatów, których stosowanie – podążając za informacjami na opakowaniach, a także reklamami w radiu, telewizji czy prasie – zalecane jest w leczeniu różnych przypadłości i chorób...
Niedokrwistość z niedoboru żelaza w chorobach układu pokarmowego – kiedy leczymy preparatami dożylnymi żelaza
05.10.2015
Niedokrwistość to zmniejszenie stężenia hemoglobiny (Hg), hematokrytu (Ht) i erytrocytów we krwi o co najmniej 2 odchylenia standardowe od wartości podstawowych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła dolną granicę stężenia hemoglobiny i hematokrytu w zależności od wieku i płci...
Leczenie bezsenności
10.09.2015
Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Jest też, obok bólu czy uczucia zmęczenia, jedną z najczęściej zgłaszanych skarg zdrowotnych w populacji ogólnej. Bezsenność może być samodzielną kategorią diagnostyczną, ale także, podobnie jak ból czy gorączka, może być objawem innej choroby, somatycznej lub psychicznej...
Rozpoznawanie i leczenie depresji – jak rozpoznawać, dlaczego leczyć, co zastosować?
09.09.2015
7
Opublikowane nie tak dawno dane dotyczące rozpowszechniania depresji w krajach całej Europy (państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Islandii i Norwegii) opisują rzeczywistość, która jest naznaczona długotrwałym cierpieniem milionów ludzi...