Publikacje

Bezpieczeństwo pacjenta w Polsce w świetle analizy zdarzeń medycznych
12.03.2018
Badania naukowe wykazują, że dostępne są metody skutecznego zapobiegania od 50 do 70% zdarzeń niepożądanych.
Opiniowanie w sprawach z podejrzenia błędu medycznego. Cz. 2. Dowód z opinii biegłego w sprawach z podejrzenia błędu medycznego – oczekiwania, możliwości, zagrożenia…
07.02.2018
Organy procesowe mają coraz większą trudność z pozyskaniem chętnych do opiniowania biegłych, wysokiej klasy specjalistów, dysponujących wiedzą kliniczną i pożądanym wysokim doświadczeniem, ale także choćby podstawami znajomości zagadnień prawa procesowego i zasad opiniowania sądowo-lekarskiego.
Eutanazja – próba uporządkowania pojęcia
08.03.2017
O eutanazji pisano i mówiono już wiele. Brakuje jednak w polskim piśmiennictwie medycznym publikacji omawiających holistycznie zjawisko eutanazji, a znajomość prawno-etyczna problemu jest często niedokładna.
Zachowania zdrowotne polskich lekarzy
07.12.2016
Wykonywanie zawodu lekarza nie jest tożsame z przejawianiem zachowań prozdrowotnych w życiu prywatnym.
07.12.2016
Lekarz w obliczu przestępstwa
05.12.2016
Każdy lekarz niezależnie od specjalizacji, którą posiada, w swojej praktyce może napotkać konieczność udzielenia pomocy pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego z powodu działań noszących znamiona przestępstwa.
Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych
20.10.2016
Od dłuższego czasu na rynku usług zdrowotnych obserwuje się tendencję do zatrudniania personelu medycznego na zasadach umów cywilnoprawnych, zwanych powszechnie „kontraktami”, które w wielu placówkach stopniowo wypierają umowy o pracę.
Profilaktyka zdrowotna przed podróżą do Afryki i Azji
15.10.2015
Z roku na rok zwiększa się liczba Polaków wyjeżdżających poza granice kraju. Podróżujący najczęściej odwiedzają kraje europejskie, choć wzrasta liczba wyjeżdżających na inne kontynenty, również do krajów egzotycznych...
Wpływ czynników dietetycznych na wchłanianie żelaza
13.10.2015
Żelazo należy do mikroelementów warunkujących prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Wchodząc w skład grupy prostetycznej hemoglobiny i mioglobiny, uczestniczy w transporcie i magazynowaniu tlenu...
Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?
12.10.2015
Rynek suplementów diety, zarówno w Polsce jak i na świecie, rośnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Jego wartość w naszym kraju wyniosła w 2014 r. ok. 3,5 mld złotych, a jego wzrost w następnych latach utrzyma się na poziomie 10% rocznie. Liczby te oznaczają tysiące preparatów, których stosowanie – podążając za informacjami na opakowaniach, a także reklamami w radiu, telewizji czy prasie – zalecane jest w leczeniu różnych przypadłości i chorób...
Leczenie bezsenności
10.09.2015
Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Jest też, obok bólu czy uczucia zmęczenia, jedną z najczęściej zgłaszanych skarg zdrowotnych w populacji ogólnej. Bezsenność może być samodzielną kategorią diagnostyczną, ale także, podobnie jak ból czy gorączka, może być objawem innej choroby, somatycznej lub psychicznej...