Publikacje

Czy stosowanie steroidów w COVID-19 pomaga i jest uzasadnione?
14.10.2021
W badaniu RECOVERY wykazano, że deksametazon znacząco zmniejsza liczbę zgonów u pacjentów z ciężkim COVID-19.
Zastosowanie erdosteiny u pacjentów, którzy przebyli ciężki COVID-19
28.09.2021
1
Erdosteina ma unikalne wśród leków mukolitycznych działanie przeciwzapalne.
Choroby układu sercowo-naczyniowego w przebiegu COVID-19
12.11.2020
Wydaje się, że występowanie chorób sercowo-naczyniowych wpływa na śmiertelność w większym stopniu niż obecność POChP.
SARS-CoV-2 – nowe wyzwanie diagnostyczne?!
02.11.2020
Jedynym wiarygodnym testem potwierdzającym/wykluczającym obecność materiału genetycznego SARS-CoV-2 jest test RT-PCR.
Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u biorców przeszczepu nerkowego
02.10.2020
Redukcja immunosupresji wiąże się z ryzykiem pogorszenia funkcji przeszczepu, rozwoju ostrego lub przewlekłego odrzucania.
Przezskórne NLPZ w terapii bólu – zastosowanie miejscowego ketoprofenu
21.08.2020
W bólu przewlekłym z towarzyszącym procesem zapalnym celowe wydaje się połączenie terapii miejscowej z NLPZ podanym drogą doustną.
Analgezja miejscowa z zastosowaniem chlorowodorku lidokainy w opiece przedszpitalnej
12.06.2020
W przypadku ran i obrażeń palców skuteczną analgezję można uzyskać poprzez miejscową podaż chlorowodorku lidokainy.
Proponowana farmakoterapia w przebiegu infekcji SARS-CoV-2 uwzględniająca możliwe działania niepożądane, przeciwwskazania i interakcje lekowe
03.06.2020
W każdym przypadku postępowanie powinno uwzględniać leczenie objawowe – tleno- i płynoterapię oraz leczenie przeciwgorączkowe.
Chlorochina w terapii zakażeń o etiologii koronawirusowej – aktualny stan wiedzy
27.05.2020
Azytromycyna dodana do chlorochiny poprawiła znacznie jej skuteczność w eliminacji wirusa.