Publikacje

Przewlekła choroba żylna a ryzyko powikłań zakrzepowych
15.04.2020
Zespół pozakrzepowy występuje aż u 20–50% chorych w ciągu 2 lat po epizodzie zakrzepicy.
Eksperymenty medyczne w polskim systemie ochrony zdrowia
25.03.2020
Każdy eksperyment związany jest nieodłącznie z ryzykiem.
Epidemiologia przewlekłej niewydolności żylnej na podstawie zgłaszalności absencji chorobowej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
17.02.2020
Przewlekła niewydolność żylna stanowi coraz większy problem zdrowotny, kosmetyczny i ekonomiczny.
Podstawowe standardy prawne wykonywania zawodu lekarza
05.02.2019
Do prawidłowego wykonywania zawodu lekarza niezbędna jest znajomość prawa.
Przewlekła choroba żylna – co lekarz rodzinny powinien wiedzieć na ten temat?
25.10.2018
Znaczenie farmakoterapii w leczeniu objawów PChŻ jest bezdyskusyjne.
Szczepienia u pacjentów po transplantacji nerki
25.05.2018
Szczepienia zapobiegają chorobom zakaźnym, które powodują zwiększoną chorobowość i śmiertelność u biorców przeszczepów.
Aktualne zasady kwalifikacji chorych do przeszczepienia nerki
21.05.2018
Warunkiem otrzymania każdego przeszczepu jest zgłoszenie potencjalnego biorcy do krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie.
Nosicielstwo Clostridium difficile i możliwe dalsze konsekwencje
20.04.2018
Wczesna identyfikacja nosicieli bez objawów klinicznych może znacząco wpłynąć na ograniczenie transmisji zakażeń w zakładach opieki zdrowotnej.
Bezpieczeństwo pacjenta w Polsce w świetle analizy zdarzeń medycznych
12.03.2018
Badania naukowe wykazują, że dostępne są metody skutecznego zapobiegania od 50 do 70% zdarzeń niepożądanych.
Nowe spojrzenie na dysplazję włóknisto-mięśniową w świetle dużych rejestrów chorych
16.02.2018
Dysplazja włóknisto-mięśniowa może wystąpić w każdym wieku, zarówno u dzieci, jak i w wieku młodym, średnim i podeszłym.