Publikacje

SARS-CoV-2 – nowe wyzwanie diagnostyczne?!
02.11.2020
Jedynym wiarygodnym testem potwierdzającym/wykluczającym obecność materiału genetycznego SARS-CoV-2 jest test RT-PCR.
Stężenie D-dimerów w ostrym rozwarstwieniu aorty typu A
18.06.2020
Ustalenie rozpoznania ATAAD zwykle jest dużym wyzwaniem.
Monitorowanie aktywności ANCA-zależnych układowych zapaleń naczyń: wybrane skale oraz parametry laboratoryjne
09.01.2020
ANCA-zależne UZN (AAV) są martwiczymi zapaleniami naczyń z obecnością skąpych nacieków immunologicznych.
Znaczenie badań laboratoryjnych w chorobach obturacyjnych: w astmie i w POChP
16.12.2019
Diagnostyka alergologiczna jest ważnym wstępnym etapem postępowania u chorych z podejrzeniem astmy.
Markery tocznia układowego z objawami neuropsychiatrycznymi i zaburzeniami psychicznymi – przegląd piśmiennictwa
26.07.2019
Według badań światowych częstość współwystępowania depresji u osób chorujących na SLE wynosi 30%.
Sercowe białko wiążące kwasy tłuszczowe (H-FABP) i jego znaczenie w wykrywaniu ostrego zawału mięśnia sercowego
15.07.2019
Dodanie H-FABP do innych biomarkerów sercowych może zwiększyć wartość diagnostyczną.
Opiniowanie w sprawach z podejrzenia błędu medycznego. Cz. 2. Dowód z opinii biegłego w sprawach z podejrzenia błędu medycznego – oczekiwania, możliwości, zagrożenia…
07.02.2018
Organy procesowe mają coraz większą trudność z pozyskaniem chętnych do opiniowania biegłych, wysokiej klasy specjalistów, dysponujących wiedzą kliniczną i pożądanym wysokim doświadczeniem, ale także choćby podstawami znajomości zagadnień prawa procesowego i zasad opiniowania sądowo-lekarskiego.
Jałowa leukocyturia – trudny problem diagnostyczny u dzieci
18.01.2018
Prawidłowe badanie ogólne moczu pozwala u większości dzieci wykluczyć zakażenie układu moczowego.
Choroby autoimmunologiczne z obecnością przeciwciał anty-ku na podstawie analizy trzech przypadków klinicznych
07.08.2017
Do najczęściej spotykanych objawów klinicznych związanych z obecnością przeciwciał anty-ku należą: zapalenie mięśni, zapalenie stawów, objaw Raynauda czy zmiany skórne pod postacią sklerodaktylii, znacznie rzadziej stwierdza się zajęcie płuc czy nerek
Eutanazja – próba uporządkowania pojęcia
08.03.2017
O eutanazji pisano i mówiono już wiele. Brakuje jednak w polskim piśmiennictwie medycznym publikacji omawiających holistycznie zjawisko eutanazji, a znajomość prawno-etyczna problemu jest często niedokładna.