Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Aktualne zasady postępowania w profilaktyce i leczeniu nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią

Aktualne zasady postępowania w profilaktyce i leczeniu nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią

Występowanie nudności i wymiotów przepowiadających ma etiologię głównie psychogenną i dotyczy chorych, u których wcześniejsze postępowanie przeciwwymiotne było nieskuteczne

Najważniejsze jest własne bezpieczeństwo

Najważniejsze jest własne bezpieczeństwo

poll 1050 comment 10

Czy masz wystarczające środki ochrony osobistej na wypadek kontaktu z pacjentem zarażonym koronawirusem?