Publikacje

Postępy w profilaktyce i leczeniu odleżyn
24.05.2021
Najważniejsze jest dokładne opracowanie – usunięcie z powierzchni rany martwicy, eliminacja skażenia bakteryjnego i zastosowanie optymalnego opatrunku.
Jak skutecznie zapobiegać złamaniom kości wśród osób starszych? Przyczyny i profilaktyka upadków
21.04.2021
Około jedna trzecia wszystkich osób w wieku 65 lat i starszych upada przynajmniej raz w roku.
Osteoporoza – profilaktyka i leczenie
13.04.2021
W prewencji osteoporozy najważniejsze działania obejmują edukację, zmianę stylu życia, eliminację czynników ryzyka, modyfikacje dietetyczne/suplementację witaminy D i wapnia.
Uporczywe zaparcia
26.03.2021
W podeszłym wieku jedną z częstszych przyczyn zaparć wtórnych są przyjmowane leki.
Nie odstawiać terapii przewlekłych w dobie COVID-19. Cykliczna terapia skojarzona w chorobie uchyłkowej – kiedy, komu, ile i dlaczego?
15.03.2021
Sama obecność uchyłków jelita grubego jest już patologią i określana jest mianem „uchyłkowatości”.
Leczenie bezsenności u osób starszych
23.02.2021
Najważniejszym elementem bezpiecznego i długoterminowo skutecznego leczenia bezsenności przewlekłej w wieku podeszłym jest kompleksowe postępowanie niefarmakologiczne.
Depresja wieku podeszłego – niedoceniony problem
19.02.2021
1
Wciąż dużym problemem pozostaje zbyt rzadkie rozpoznawanie i leczenie zaburzeń depresyjnych u starszych chorych, zwłaszcza w POZ.
Leki złożone – nadzieja na poprawę stopnia przestrzegania zaleceń przez pacjentów
19.02.2021
Konsekwencją nieprzestrzegania zaleceń jest pogorszenie kontroli chorób, ze wzrostem częstości hospitalizacji oraz kosztów leczenia.
Zasady leczenia nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym
08.02.2021
1
Pomiary domowe są wiarygodnym wskaźnikiem kontroli leczenia.
Szczepienia osób w wieku podeszłym
05.02.2021
Szczepienia są skuteczną i w większości bezpieczną metodą zapobiegania chorobom zakaźnym również u starszych ludzi.