Publikacje

Breezhaler® – kapsułkowy inhalator suchego proszku
14.10.2021
Inhalatory proszkowe stają się najważniejszą grupą indywidualnych urządzeń inhalacyjnych z lekami do terapii astmy lub POChP.
Strategie poprawy skuteczności terapii inhalacyjnej w leczeniu chorób obturacyjnych
30.09.2021
Edukacja chorych i kontrola sposobu inhalacji leku są zalecane przez GINA u każdego chorego.
Alergia na białka mleka krowiego – najczęściej zadawane pytania
02.06.2021
1
Podstawowe znaczenie w rozpoznawaniu ABMK ma wywiad wskazujący na występowanie powtarzalnych objawów po spożyciu danego pokarmu.
Miejsce terapii anty-IL-5 w leczeniu astmy ciężkiej
19.04.2021
Zastosowanie nowych terapii biologicznych otworzyło nowy etap w leczeniu ciężkiej astmy.
Immunoterapia swoista chorób alergicznych – najskuteczniejsza metoda leczenia dla chorych na choroby alergiczne
16.04.2021
Wykazano, że immunoterapia alergenowa jest skuteczna w leczeniu alergicznego nieżytu nosa, spojówek i astmie alergicznej.
16.04.2021
Omalizumab – program leczenia przewlekłej spontanicznej pokrzywki
07.04.2021
Brak skuteczność leczenie pokrzywki za pomocą leków przeciwhistaminowych jest wskazaniem do leczenia specjalistycznego.
Komentarz: GINA 2020 – zmiany w leczeniu astmy
18.03.2021
Dobór inhalatora do pacjenta jest bardzo ważny i powinien być indywidualny.
18.03.2021
Zastosowanie terapii SMART w leczeniu astmy w świetle wytycznych GINA 2020 – przypadki kliniczne
25.02.2021
Leczenie farmakologiczne astmy oskrzelowej obejmuje przewlekłe stosowanie leków kontrolujących przebieg choroby oraz preparatów „ratunkowych”.
Leczenie alergicznego nieżytu nosa (ANN) w czasie pandemii COVID-19
18.12.2020
Dla większości pacjentów ocena kontroli nieżytu nosa nie jest łatwa.
18.12.2020
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
21.10.2020
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych często jest związane z ekspozycją zawodową.