Publikacje

Eksperymenty medyczne w polskim systemie ochrony zdrowia
25.03.2020
Każdy eksperyment związany jest nieodłącznie z ryzykiem.
Podstawowe standardy prawne wykonywania zawodu lekarza
05.02.2019
Do prawidłowego wykonywania zawodu lekarza niezbędna jest znajomość prawa.
Bezpieczeństwo pacjenta w Polsce w świetle analizy zdarzeń medycznych
12.03.2018
Badania naukowe wykazują, że dostępne są metody skutecznego zapobiegania od 50 do 70% zdarzeń niepożądanych.
Wysoka reaktywność płytek krwi pomimo leczenia kwasem acetylosalicylowym (HOPR) w przewlekłej chorobie nerek
12.03.2018
Uważa się, że do 40% pacjentów z chorobami układu krążenia nie przyjmuje zaleconego kwasu acetylosalicylowego.
Opiniowanie w sprawach z podejrzenia błędu medycznego. Cz. 2. Dowód z opinii biegłego w sprawach z podejrzenia błędu medycznego – oczekiwania, możliwości, zagrożenia…
07.02.2018
Organy procesowe mają coraz większą trudność z pozyskaniem chętnych do opiniowania biegłych, wysokiej klasy specjalistów, dysponujących wiedzą kliniczną i pożądanym wysokim doświadczeniem, ale także choćby podstawami znajomości zagadnień prawa procesowego i zasad opiniowania sądowo-lekarskiego.
Udar niedokrwienny mózgu – epidemiologia, profilaktyka i leczenie
11.01.2018
Udar mózgu jest trzecią pod względem częstości przyczyną zgonów w krajach wysokorozwiniętych (po chorobach serca i nowotworach) i główną przyczyną niesprawności u dorosłych.
Czy przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych może stanowić problem leczniczy w praktyce lekarza rodzinnego?
16.10.2017
Częstość występowania zarówno objawowego, jak i bezobjawowego przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych (PNKD) w populacji do 40. r.ż. jest szacowana na 3–10%
Dehumanizacja współczesnej medycyny: przyczyny i przeciwdziałanie
22.08.2017
Dehumanizacja współczesnej medycyny jest postrzegana jako negatywne zjawisko przez większość pacjentów, a także przez wielu lekarzy.
22.08.2017
Eutanazja – próba uporządkowania pojęcia
08.03.2017
O eutanazji pisano i mówiono już wiele. Brakuje jednak w polskim piśmiennictwie medycznym publikacji omawiających holistycznie zjawisko eutanazji, a znajomość prawno-etyczna problemu jest często niedokładna.
Zachowania zdrowotne polskich lekarzy
07.12.2016
Wykonywanie zawodu lekarza nie jest tożsame z przejawianiem zachowań prozdrowotnych w życiu prywatnym.
07.12.2016