Publikacje

Polskie rekomendacje dotyczące wysokodawkowej szczepionki przeciw grypie u osób starszych – o czym lekarz powinien pamiętać?
18.07.2024
Grypa może prowadzić do ciężkiego przebiegu zakażenia, powikłań i zgonu u osób starszych.
18.07.2024
Zniwelowanie barier w dostępie do szczepień sposobem na podniesienie wyszczepialności w Polsce
15.05.2024
Mimo poprawiającej się systematycznie dostępności na rynku szczepionek o udowodnionej skuteczności, borykamy się z niskim poziomem wyszczepialności w naszym kraju.
Ocena skuteczności szczepień przeciwko grypie u dzieci w latach 2011-2020
15.12.2023
Celem niniejszego badania była ocena skuteczności inaktywowanej szczepionki przeciwko grypie w zapobieganiu występowania infekcji w populacji pediatrycznej.
15.12.2023
Wirusowe zapalenie wątroby typu A
13.10.2023
Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV, rodzaj Hepatovirus)
13.10.2023
Profilaktyka tężca w podróży
09.10.2023
Tężec jest chorobą układu nerwowego wywoływaną przez bakterię Clostridium tetani, wytwarzającą zarodniki oporne na działanie czynników środowiskowych.
09.10.2023
Szczepienie przeciw grypie po zawale serca – wieloośrodkowe, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą i grupą placebo
26.09.2023
Związek między zachorowaniem na grypę a ryzykiem epizodów sercowo-naczyniowych opisywano już w trakcie epidemii grypy w latach 1915–1929, a prowadzone później badania obserwacyjne potwierdziły korelację czasową między tymi zdarzeniami medycznymi.
26.09.2023
Zagrożenie wścieklizną w podróży
16.08.2023
Wścieklizna jest śmiertelną chorobą odzwierzęcą o ostrym przebiegu, w trakcie której dochodzi do zajęcia ośrodkowego układu nerwowego.
Poliomyelitis (polio) – epidemiologia, obraz kliniczny, profilaktyka
16.08.2023
Polio (nagminne porażenie dziecięce, choroba Heinego-Medina) jest wysoce zakaźną chorobą wywoływana przez trzy typy wirusów polio, należących do rodziny enterowirusów.
Malaria – epidemiologia, obraz kliniczny. U kogo należy podejrzewać malarię?
16.08.2023
Malaria jest pasożytniczą chorobą wywoływaną przez pierwotniaki z rodzaju Plasmodium (zarodźce malarii), występującą w tropikalnych i subtropikalnych strefach klimatycznych.
Ochrona przed ukłuciami owadów
12.08.2023
Kontakt z owadami w krajach tropikalnych to jedno z poważniejszych zagrożeń zdrowotnych.