Publikacje

Wirusowe zapalenie wątroby typu A
13.10.2023
Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV, rodzaj Hepatovirus)
13.10.2023
Profilaktyka tężca w podróży
09.10.2023
Tężec jest chorobą układu nerwowego wywoływaną przez bakterię Clostridium tetani, wytwarzającą zarodniki oporne na działanie czynników środowiskowych.
09.10.2023
Szczepienie przeciw grypie po zawale serca – wieloośrodkowe, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą i grupą placebo
26.09.2023
Związek między zachorowaniem na grypę a ryzykiem epizodów sercowo-naczyniowych opisywano już w trakcie epidemii grypy w latach 1915–1929, a prowadzone później badania obserwacyjne potwierdziły korelację czasową między tymi zdarzeniami medycznymi.
26.09.2023
Poliomyelitis (polio) – epidemiologia, obraz kliniczny, profilaktyka
16.08.2023
Polio (nagminne porażenie dziecięce, choroba Heinego-Medina) jest wysoce zakaźną chorobą wywoływana przez trzy typy wirusów polio, należących do rodziny enterowirusów.
Malaria – epidemiologia, obraz kliniczny. U kogo należy podejrzewać malarię?
16.08.2023
Malaria jest pasożytniczą chorobą wywoływaną przez pierwotniaki z rodzaju Plasmodium (zarodźce malarii), występującą w tropikalnych i subtropikalnych strefach klimatycznych.
Zagrożenie wścieklizną w podróży
16.08.2023
Wścieklizna jest śmiertelną chorobą odzwierzęcą o ostrym przebiegu, w trakcie której dochodzi do zajęcia ośrodkowego układu nerwowego.
Ochrona przed ukłuciami owadów
12.08.2023
Kontakt z owadami w krajach tropikalnych to jedno z poważniejszych zagrożeń zdrowotnych.
Biegunka podróżnych
12.08.2023
Biegunka to jeden z najczęstszych problemów zdrowotnych osób podróżujących. Szacuje się, że dotyczy od 30 do 70% podróżnych już w trakcie wyprawy lub po powrocie do domu.
Breezhaler® – kapsułkowy inhalator suchego proszku
14.10.2021
Inhalatory proszkowe stają się najważniejszą grupą indywidualnych urządzeń inhalacyjnych z lekami do terapii astmy lub POChP.
Czy stosowanie steroidów w COVID-19 pomaga i jest uzasadnione?
14.10.2021
W badaniu RECOVERY wykazano, że deksametazon znacząco zmniejsza liczbę zgonów u pacjentów z ciężkim COVID-19.