Publikacje

Śmierć, której można uniknąć, czyli słów kilka o hipokaliemii
08.09.2021
Hipokaliemia jest to spadek stężenia potasu w surowicy krwi poniżej 3,8 mmol/l.
Leki złożone – nadzieja na poprawę stopnia przestrzegania zaleceń przez pacjentów
19.02.2021
Konsekwencją nieprzestrzegania zaleceń jest pogorszenie kontroli chorób, ze wzrostem częstości hospitalizacji oraz kosztów leczenia.
Zasady leczenia nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym
08.02.2021
1
Pomiary domowe są wiarygodnym wskaźnikiem kontroli leczenia.
β-Adrenolityk w terapii nadciśnienia tętniczego – czy tylko u chorych ze zwiększoną częstotliwością rytmu serca?
27.01.2021
Leki β-adrenolityczne należą do jednych z najdłużej stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego.
W poszukiwaniu optymalnych skojarzeń lekow hipotensyjnych – kandesartan i amlodypina
26.01.2021
Najnowsze wytyczne ESC/ESH z 2018 r. podkreślają konieczność stosowania leczenia skojarzonego nadciśnienia tętniczego już na początkowych etapach terapii.
Nisko, jeszcze niżej. Nowe badania i wytyczne postępowania w hipercholesterolemii i hiperurykemii
22.01.2021
Obniżenie stężenia cholesterolu jest związane z mniejszą częstością zdarzeń sercowo-naczyniowych w przebiegu miażdżycy.
Preparat złożony oparty na lekach hipotensyjnych i statynie – czy tylko argumenty za?
19.01.2021
Nadciśnienie tętnicze dwukrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.
Preparaty złożone w terapii nadciśnienia tętniczego – nie ma już od nich odwrotu
18.01.2021
Stosowanie preparatów złożonych od początku terapii (jeśli to tylko możliwe) jest jedną z metod poprawy stopnia stosowania się do zaleceń.
Leczenie nadciśnienia tętniczego a ryzyko rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych
15.01.2021
Nadciśnienie tętnicze należy do głównych modyfikowalnych czynników ryzyka rozwoju otępienia.
Wysokie dawki statyn ‒ wiadomo, że warto, więc dlaczego ich unikamy?
14.01.2021
5
W Polsce nadal bardzo duża grupa pacjentów leczona jest zbyt niskimi dawkami statyn.