Publikacje

Wskazania do szczepień w związku z wykonywaną pracą
15.09.2021
Jedynym obowiązkowym szczepieniem pracowniczym jest szczepienie przeciwko HBV u osób wykonujących zawód medyczny narażonych na zakażenie HBV…
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
21.10.2020
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych często jest związane z ekspozycją zawodową.
Astma związana z pracą zawodową
09.08.2019
Szacuje się, że ok. 10% przypadków astmy dorosłych to astma zawodowa, a do 25% to astma związana z pracą.
Podstawowe standardy prawne wykonywania zawodu lekarza
05.02.2019
Do prawidłowego wykonywania zawodu lekarza niezbędna jest znajomość prawa.
Bezpieczeństwo pacjenta w Polsce w świetle analizy zdarzeń medycznych
12.03.2018
Badania naukowe wykazują, że dostępne są metody skutecznego zapobiegania od 50 do 70% zdarzeń niepożądanych.
Opiniowanie w sprawach z podejrzenia błędu medycznego. Cz. 2. Dowód z opinii biegłego w sprawach z podejrzenia błędu medycznego – oczekiwania, możliwości, zagrożenia…
07.02.2018
Organy procesowe mają coraz większą trudność z pozyskaniem chętnych do opiniowania biegłych, wysokiej klasy specjalistów, dysponujących wiedzą kliniczną i pożądanym wysokim doświadczeniem, ale także choćby podstawami znajomości zagadnień prawa procesowego i zasad opiniowania sądowo-lekarskiego.
Medyczne, farmakoekonomiczne i prawne aspekty szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu w pytaniach i odpowiedziach
19.10.2017
Artykuł zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zagrożeń związanych z kleszczowym zapaleniem mózgu i obowiązków pracodawców, odnoszących się do wykonywania szczepień ochronnych.
GOLD 2017 – badania kliniczne, zalecenia i praktyka lekarska
06.10.2017
Celem leczenia POChP pozostaje zmniejszenie ryzyka zaostrzenia i zgonu oraz poprawa tolerancji wysiłku fizycznego i jakości życia
Dehumanizacja współczesnej medycyny: przyczyny i przeciwdziałanie
22.08.2017
Dehumanizacja współczesnej medycyny jest postrzegana jako negatywne zjawisko przez większość pacjentów, a także przez wielu lekarzy.
22.08.2017
Eutanazja – próba uporządkowania pojęcia
08.03.2017
O eutanazji pisano i mówiono już wiele. Brakuje jednak w polskim piśmiennictwie medycznym publikacji omawiających holistycznie zjawisko eutanazji, a znajomość prawno-etyczna problemu jest często niedokładna.