Publikacje

Neurologiczne aspekty pandemii COVID-19
19.11.2020
Hipotezy dotyczące neurotropowego charakteru SARS-CoV-2 wydają potwierdzać przede wszystkim obserwacje kliniczne.
SARS-CoV-2 – nowe wyzwanie diagnostyczne?!
02.11.2020
Jedynym wiarygodnym testem potwierdzającym/wykluczającym obecność materiału genetycznego SARS-CoV-2 jest test RT-PCR.
Dysbioza z perspektywy alergologa i pulmonologa
24.09.2020
Dysbioza jest stanem nie tylko niekorzystnym, ale i długotrwałym.
Listerioza ośrodkowego układu nerwowego u pacjenta z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego – opis przypadku
17.09.2019
W ostatnim czasie obserwujemy wzrost zachorowań na zapalne choroby jelit.
Postępowanie u dzieci po kontakcie z chorym na gruźlicę płuc. Aspekty praktyczne
14.03.2018
Prawdopodobieństwo zakażenia M. tuberculosis zależy od intensywności, częstotliwości, czasu trwania kontaktu oraz zakaźności chorego.
Mikrobiota a otyłość
26.01.2018
Od kilku lat podnosi się rolę jelita i organizmów go zasiedlających w patomechanizmie otyłości.
26.01.2018
Epidemiologia i profilaktyka inwazyjnych zakażeń pneumokokowych w grupie osób dorosłych
17.01.2018
Ze względu na starzenie się społeczeństwa choroby wywołane zakażenie pneumokokami stają się istotnym problemem zdrowotnym zarówno w Polsce, jak i innych krajach Europy.
Zapalenia płuc poza/szpitalne – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne 2017
29.11.2017
Stosowanie antybiotyków zgodnie z wynikiem antybiogramu może zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych i rozwoju oporności na antybiotyki.
Diagnostyka przewlekłej aspergilozy płucnej – aktualny stan wiedzy
23.11.2017
Przewlekła aspergiloza płucna jest stosunkowo rzadką chorobą układu oddechowego, która komplikując przebieg innych chorób płuc, stanowi trudny problem diagnostyczny i terapeutyczny.
Znaczenie kolonizacji dróg oddechowych i nadwrażliwości IgE-zależnej na grzyby w chorobach układu oddechowego
22.11.2017
Do najczęściej uczulających grzybów należą: Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, Cladosporium cladosporioides, grzyby z rodzaju Aspergillus (najczęściej Aspergillus fumigatus) i Penicillium chrysogenum.