Publikacje

Rola i wartość rokownicza mikrokrwawień mózgowych w schorzeniach neurologicznych
07.08.2019
Obecność CMB koreluje ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wszystkich typów udaru.
Udar mózgu – dobre praktyki – jako narządzie pracy dla dyspozytora medycznego i zespołu ratownictwa medycznego
24.07.2019
Wiedza na temat czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz objawów udaru mózgu wśród mieszkańców gminy wiejskiej
14.03.2019
Dobra znajomość czynników ryzyka chorób naczyniowych mózgu jest podstawowym elementem prewencji pierwotnej.
Podstawowe standardy prawne wykonywania zawodu lekarza
05.02.2019
Do prawidłowego wykonywania zawodu lekarza niezbędna jest znajomość prawa.
Ocena stanu funkcjonalnego po neurorehabilitacji pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu
24.07.2018
Wyniki badań przemawiają za większą skutecznością zastosowania kilku metod rehabilitacyjnych do usprawniania stanu funkcjonalnego pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu.
Bezpieczeństwo pacjenta w Polsce w świetle analizy zdarzeń medycznych
12.03.2018
Badania naukowe wykazują, że dostępne są metody skutecznego zapobiegania od 50 do 70% zdarzeń niepożądanych.
Opiniowanie w sprawach z podejrzenia błędu medycznego. Cz. 2. Dowód z opinii biegłego w sprawach z podejrzenia błędu medycznego – oczekiwania, możliwości, zagrożenia…
07.02.2018
Organy procesowe mają coraz większą trudność z pozyskaniem chętnych do opiniowania biegłych, wysokiej klasy specjalistów, dysponujących wiedzą kliniczną i pożądanym wysokim doświadczeniem, ale także choćby podstawami znajomości zagadnień prawa procesowego i zasad opiniowania sądowo-lekarskiego.
Definicja i leczenie udaru mózgu na przestrzeni wieków
26.01.2018
Według danych WHO rocznie na udar mózgu zapada około 15 mln osób, z czego u 5,5 mln dochodzi do zgonu.
Udar niedokrwienny mózgu – epidemiologia, profilaktyka i leczenie
11.01.2018
Udar mózgu jest trzecią pod względem częstości przyczyną zgonów w krajach wysokorozwiniętych (po chorobach serca i nowotworach) i główną przyczyną niesprawności u dorosłych.
Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu bólu neuropatycznego
04.01.2018
W praktyce klinicznej neurotoksyna botulinowa stosowana jest w różnych schorzeniach, przede wszystkim w stanach chorobowych, które charakteryzują się nadmiernym, nieprawidłowym napięciem mięśniowym lub nadaktywnością cholinergiczną.