Publikacje

Postępy w profilaktyce i leczeniu odleżyn
24.05.2021
Najważniejsze jest dokładne opracowanie – usunięcie z powierzchni rany martwicy, eliminacja skażenia bakteryjnego i zastosowanie optymalnego opatrunku.
Leczenie nadciśnienia tętniczego a ryzyko rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych
15.01.2021
Nadciśnienie tętnicze należy do głównych modyfikowalnych czynników ryzyka rozwoju otępienia.
Farmakoterapia obwodowych zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
07.01.2021
Wśród przyczyn zawrotów głowy za związane z obwodowym narządem równowagi uważa się ok. 45%.
Neurologiczne aspekty pandemii COVID-19
19.11.2020
Hipotezy dotyczące neurotropowego charakteru SARS-CoV-2 wydają potwierdzać przede wszystkim obserwacje kliniczne.
Dysfunkcja autonomicznego układu nerwowego w padaczce
23.09.2020
Niektórzy autorzy uważają, że zaburzenia autonomiczne w padaczce występują najczęściej w napadach z ogniskiem w prawym płacie skroniowym.
Zaburzenia snu w chorobie Parkinsona
18.09.2020
Szacuje się, że zaburzenia snu w przebiegu PD występują u 40% do nawet 90% chorych.
Kliniczne i demograficzne predyktory łagodnych zaburzeń poznawczych – badanie przekrojowe
02.09.2020
W populacji polskiej częstość występowania MCI szacuje się na 9,3%.
Fibromialgia – od bezradności do skuteczności
24.08.2020
Współczesne podejście do terapii fibromialgii powinno uwzględniać wiele czynników
Pobudzony pacjent z demencją – farmakoterapia i strategia zmiany leków
19.08.2020
Jednym z podstawowych błędów jest zbyt częste, nieadekwatne do wskazań i zbyt długotrwałe stosowanie LPP.
Rola witamin z grupy B w leczeniu schorzeń neurologicznych. Synergistyczne oddziaływanie witamin B1, B6 i B12 na układ nerwowy
09.07.2020
Niedobory witamin z grupy B występują coraz częściej w różnych grupach społeczeństwa i są zdecydowanie niedoszacowane.