Publikacje

Wyniki symulacji modeli epidemiologicznych 4 wirusów wywołujących zakażenia układu oddechowego: RSV, adenowirusa, rynowirusa oraz wirusa paragrypy
15.12.2023
W niniejszym badaniu analizie poddano rozprzestrzenianie się czterech, często występujących infekcji wirusowych układu oddechowego, obejmujących zakażenia wywołane przez: syncytialnego wirusa oddechowego (RSV, ang. respiratory syncytial virus), adenowirusa, rynowirusa oraz wirusa paragrypy na podstawie danych zebranych w latach 2004–2014.
Analiza czynników wpływających na podatność układu oddechowego u noworodków na zakażenie RSV
15.12.2023
W niniejszym artkule badacze poddali analizie czynniki immunologiczne wpływające na podatność układu oddechowego we wczesnym okresie życia na zakażenie RSV.
15.12.2023
Dziecko w podróży
10.08.2023
Podróże z dziećmi wymagają odpowiedniego przygotowania, zwłaszcza jeżeli celem wyjazdu są kraje o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarno-higienicznych.
Nowe perspektywy profilaktyki zakażeń RSV
19.12.2022
Na spotkaniu Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) we wrześniu 2022 r. EMA (European Medicines Agency) zarekomendowała 12 leków do zatwierdzenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej.
19.12.2022
Zmniejszenie częstości występowania zdarzeń niepożądanych po wprowadzeniu acelularnej szczepionki przeciw krztuścowi w Chile
24.06.2022
Od 2018 roku szczepienie szczepionką 6w1 z acelularną komponentą krztuścową weszło do obowiązkowego kalendarza szczepień w Chile. Decyzja o zmianie została podyktowana rosnącą liczbą zdarzeń niepożądanych zgłaszanych po szczepieniach, zwłaszcza u wcześniaków, oraz zmianą strategii walki z polio. Rejestr zdarzeń niepożądanych odnotowywanych po szczepieniach umożliwił porównanie zdarzeń występujących po szczepionkach zawierających pełnokomórkową składową krztuścową (wP) z tymi ze składową acelularną (aP).
24.06.2022
Glikol polietylenowy (PEG) w leczeniu zaparcia czynnościowego
24.08.2021
1
U podłoża zaparcia czynnościowego leżą czynniki anatomiczne (np. wydłużone pętle jelitowe, wolna motoryka), genetyczne, dietetyczne i psychologiczne.
Ostre zapalenie zatok przynosowych (OZZP) u dzieci 2020 – miejsce na nowoczesną fitoterapię
10.08.2021
Racjonalna fitoterapia jest cennym uzupełnieniem standardowego leczenia objawowego we wszystkich fazach OZZP.
Jak dzieci chorują na COVID-19?
02.07.2021
Okres inkubacji nowego koronawirusa wydaje się dłuższy u dzieci niż u dorosłych…
Alergia na białka mleka krowiego – najczęściej zadawane pytania
02.06.2021
1
Podstawowe znaczenie w rozpoznawaniu ABMK ma wywiad wskazujący na występowanie powtarzalnych objawów po spożyciu danego pokarmu.
Program Szczepień Ochronnych na 2021 rok
28.04.2021
Najważniejszą zmianą PSO na 2021 rok jest wprowadzenie obowiązkowych, bezpłatnych szczepień przeciw rotawirusom dla dzieci w pierwszych miesiącach życia.