Publikacje

Emocjonalne aspekty pandemii – praktyczne rady jak sobie radzić
06.10.2021
3
Pandemia COVID-19 spowodowała wywrócenie codziennych schematów i procedur do góry nogami, stawiając jednostki w konieczności przeorganizowania całej aktywności…
Leczenie bezsenności u osób starszych
23.02.2021
Najważniejszym elementem bezpiecznego i długoterminowo skutecznego leczenia bezsenności przewlekłej w wieku podeszłym jest kompleksowe postępowanie niefarmakologiczne.
Depresja wieku podeszłego – niedoceniony problem
19.02.2021
1
Wciąż dużym problemem pozostaje zbyt rzadkie rozpoznawanie i leczenie zaburzeń depresyjnych u starszych chorych, zwłaszcza w POZ.
Leczenie nadciśnienia tętniczego a ryzyko rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych
15.01.2021
Nadciśnienie tętnicze należy do głównych modyfikowalnych czynników ryzyka rozwoju otępienia.
Paradoksalne skargi na odczuwane działania i efekty niepożądane leków przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych – kontekst psychologiczny i sytuacyjny
08.01.2021
Nie tylko pożądane, ale i niepożądane efekty leczenia podlegają indywidulanej interpretacji pacjentek i pacjentów.
Lęk i depresja u chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego w dobie pandemii SARS-CoV-2 – praktyczne wskazówki
25.09.2020
1
Obecność przewlekłych chorób układu oddechowego łączy się ze zwiększonym ryzykiem depresji czy zaburzeń lękowych oraz obniżenia jakości życia
Kinezjofobia u pacjentów ze schorzeniami układu krążenia
24.09.2020
Niezależnymi czynnikami predykcyjnymi kinezjofobii są: wyrażona przez TAPSE dysfunkcja prawej komory i niedokrwistość.
Zaburzenia snu w chorobie Parkinsona
18.09.2020
Szacuje się, że zaburzenia snu w przebiegu PD występują u 40% do nawet 90% chorych.
Uzależnienie od tytoniu – współczesne strategie terapeutyczne
17.09.2020
Jakie podejście do rzucenia palenia zaproponować pacjentowi ‒ nagłe odstawienie tytoniu czy stopniową redukcję liczby wypalanych papierosów?
Kliniczne i demograficzne predyktory łagodnych zaburzeń poznawczych – badanie przekrojowe
02.09.2020
W populacji polskiej częstość występowania MCI szacuje się na 9,3%.