Publikacje

Kinezjofobia u pacjentów ze schorzeniami układu krążenia
24.09.2020
Niezależnymi czynnikami predykcyjnymi kinezjofobii są: wyrażona przez TAPSE dysfunkcja prawej komory i niedokrwistość.
Ocena bezpieczeństwa oraz wpływu serii zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na poziom odczuwania bólu i sprawność funkcjonalną pacjentów w różnym wieku
17.09.2020
Zabiegi krioterapii pobudzają organizm do wielu pozytywnych reakcji wspomagających odtwarzanie oraz podtrzymanie homeostazy.
Ocena skuteczności fizjoterapii uzdrowiskowej w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa
10.09.2020
Najlepsze rezultaty można uzyskać wtedy, kiedy pacjenci korzystają jednocześnie z wielu metod leczenia zachowawczego.
Nowy status fizjoterapeuty w polskim systemie ochrony zdrowia
08.09.2020
Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nie zawiera typowej definicji legalnej pojęcia „fizjoterapeuta”.
Balneoterapia i fizjoterapia w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Przegląd aktualnego piśmiennictwa
26.08.2020
Zespoły bólowe kręgosłupa stanowią wyzwanie dla współczesnej rehabilitacji, zarówno w kwestii profilaktyki jak i terapii.
Rola pielęgniarki w usprawnianiu pacjentów geriatrycznych z chorobami narządu ruchu
25.08.2020
Dysfunkcje narządu ruchu wymagają ciężkiej pracy całego zespołu rehabilitacyjnego.
Zastosowanie fali uderzeniowej w terapii pacjentów z ostrogą kości piętowej
16.07.2020
Terapia falą uderzeniową jest metodą mało inwazyjną i stanowi alternatywę leczenia operacyjnego.
16.07.2020
Rehabilitacja w chorobach obturacyjnych układu oddechowego
18.12.2019
Najważniejszym elementem rehabilitacji pulmonologicznej w przewlekłych chorobach układu oddechowego jest celowana edukacja chorego.
Przegląd wybranych testów stosowanych do oceny stanu funkcjonalnego u osób starszych
04.11.2019
Wielu badaczy mierzy aktywność fizyczną na podstawie liczby kroków wykonywanych w czasie spacerów.
Wpływ Metody prof. Kozyavkina na funkcje ruchowe u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
14.05.2019
Większość badaczy zajmujących się problemami MPD zbyt mało uwagi zwracało na kręgosłup.