Publikacje

Leki złożone – nadzieja na poprawę stopnia przestrzegania zaleceń przez pacjentów
19.02.2021
Konsekwencją nieprzestrzegania zaleceń jest pogorszenie kontroli chorób, ze wzrostem częstości hospitalizacji oraz kosztów leczenia.
Perspektywy leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Czy ChZS możemy leczyć jak RZS?
31.12.2020
ChZS uważana jest obecnie również za schorzenie ogólnoustrojowe o często zróżnicowanym obrazie klinicznym.
Aceklofenak w terapii bólu – dlaczego, kiedy i komu?
30.12.2020
Ból jest zawsze osobistym doświadczeniem, na które w różnym stopniu wpływają czynniki biologiczne, psychologiczne i społeczne.
Porównanie skuteczności peloidoterapii i krioterapii w leczeniu objawów gonartrozy
21.09.2020
Głównym celem leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych jest zmniejszenie bólu i poprawa możliwości ruchowych pacjenta.
Ocena bezpieczeństwa oraz wpływu serii zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na poziom odczuwania bólu i sprawność funkcjonalną pacjentów w różnym wieku
17.09.2020
Zabiegi krioterapii pobudzają organizm do wielu pozytywnych reakcji wspomagających odtwarzanie oraz podtrzymanie homeostazy.
Problemy w diagnostyce zwłóknienia zaotrzewnowego
16.09.2020
Stwierdzane w IRPF zmiany histopatologiczne obejmują zarówno zmiany włókniste, jak i zapalne.
Ocena skuteczności fizjoterapii uzdrowiskowej w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa
10.09.2020
Najlepsze rezultaty można uzyskać wtedy, kiedy pacjenci korzystają jednocześnie z wielu metod leczenia zachowawczego.
Rola pielęgniarki w usprawnianiu pacjentów geriatrycznych z chorobami narządu ruchu
25.08.2020
Dysfunkcje narządu ruchu wymagają ciężkiej pracy całego zespołu rehabilitacyjnego.
Fibromialgia – od bezradności do skuteczności
24.08.2020
Współczesne podejście do terapii fibromialgii powinno uwzględniać wiele czynników
Przezskórne NLPZ w terapii bólu – zastosowanie miejscowego ketoprofenu
21.08.2020
W bólu przewlekłym z towarzyszącym procesem zapalnym celowe wydaje się połączenie terapii miejscowej z NLPZ podanym drogą doustną.