Publikacje

Jak skutecznie zapobiegać złamaniom kości wśród osób starszych? Przyczyny i profilaktyka upadków
21.04.2021
Około jedna trzecia wszystkich osób w wieku 65 lat i starszych upada przynajmniej raz w roku.
Osteoporoza – profilaktyka i leczenie
13.04.2021
W prewencji osteoporozy najważniejsze działania obejmują edukację, zmianę stylu życia, eliminację czynników ryzyka, modyfikacje dietetyczne/suplementację witaminy D i wapnia.
Leki złożone – nadzieja na poprawę stopnia przestrzegania zaleceń przez pacjentów
19.02.2021
Konsekwencją nieprzestrzegania zaleceń jest pogorszenie kontroli chorób, ze wzrostem częstości hospitalizacji oraz kosztów leczenia.
Perspektywy leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Czy ChZS możemy leczyć jak RZS?
31.12.2020
ChZS uważana jest obecnie również za schorzenie ogólnoustrojowe o często zróżnicowanym obrazie klinicznym.
Aceklofenak w terapii bólu – dlaczego, kiedy i komu?
30.12.2020
Ból jest zawsze osobistym doświadczeniem, na które w różnym stopniu wpływają czynniki biologiczne, psychologiczne i społeczne.
Przykurcz mięśnia naprężacza powięzi szerokiej uda a zgięcie stawu kolanowego u biegaczy
22.09.2020
Naprężacz powięzi szerokiej działa na staw kolanowy i biodrowy wzmacnia w swym działaniu pionowa postawę ciała.
Porównanie skuteczności peloidoterapii i krioterapii w leczeniu objawów gonartrozy
21.09.2020
Głównym celem leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych jest zmniejszenie bólu i poprawa możliwości ruchowych pacjenta.
Ocena bezpieczeństwa oraz wpływu serii zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na poziom odczuwania bólu i sprawność funkcjonalną pacjentów w różnym wieku
17.09.2020
Zabiegi krioterapii pobudzają organizm do wielu pozytywnych reakcji wspomagających odtwarzanie oraz podtrzymanie homeostazy.
Ocena skuteczności fizjoterapii uzdrowiskowej w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa
10.09.2020
Najlepsze rezultaty można uzyskać wtedy, kiedy pacjenci korzystają jednocześnie z wielu metod leczenia zachowawczego.
Osteoporoza u starszych kobiet i mężczyzn – diagnostyka i leczenie farmakologiczne
26.08.2020
Osteoporoza rozwijając się, przez wiele lat nie daje żadnych objawów klinicznych.