Publikacje

Najczęstsza wada serca u dorosłych w praktyce: jak postępować z pacjentem po zabiegu z powodu stenozy aortalnej?
17.09.2021
W trakcie wizyty lekarz rodzinny powinien zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe prowadzenie leczenia przeciwkrzepliwego…
Kinezjofobia u pacjentów ze schorzeniami układu krążenia
24.09.2020
Niezależnymi czynnikami predykcyjnymi kinezjofobii są: wyrażona przez TAPSE dysfunkcja prawej komory i niedokrwistość.
Stężenie D-dimerów w ostrym rozwarstwieniu aorty typu A
18.06.2020
Ustalenie rozpoznania ATAAD zwykle jest dużym wyzwaniem.
Retrospektywna analiza zgonów pacjentów z powodu nierozpoznanego lub opóźnionego rozpoznania tętniaka rozwarstwiającego aorty piersiowej
16.06.2020
Tętniak rozwarstwiający aorty piersiowej nadal sprawia duże trudności diagnostyczne w pierwszej fazie wystąpienia dolegliwości bólowych.
Zastosowanie mykofenolanu mofetylu u biorców przeszczepów narządowych
27.04.2020
MMF od ponad 20 lat jest lekiem powszechnie stosowanym w schematach po transplantacji.
Opieka pooperacyjna nad dzieckiem z pentalogią Cantrella
29.08.2019
Pentalogia Cantrella wymaga korekcji chirurgicznych i kardiochirurgicznych.
Pacjent z interwencją wszczepialnego kardiowerteradefibrylatora w szpitalnym oddziale ratunkowym
26.08.2019
W ostatnich latach ogólna populacja pacjentów z ICD systematycznie wzrasta.
08.08.2019
Wiedza na temat czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz objawów udaru mózgu wśród mieszkańców gminy wiejskiej
14.03.2019
Dobra znajomość czynników ryzyka chorób naczyniowych mózgu jest podstawowym elementem prewencji pierwotnej.
Podstawowe standardy prawne wykonywania zawodu lekarza
05.02.2019
Do prawidłowego wykonywania zawodu lekarza niezbędna jest znajomość prawa.