Publikacje

Wyniki symulacji modeli epidemiologicznych 4 wirusów wywołujących zakażenia układu oddechowego: RSV, adenowirusa, rynowirusa oraz wirusa paragrypy
15.12.2023
W niniejszym badaniu analizie poddano rozprzestrzenianie się czterech, często występujących infekcji wirusowych układu oddechowego, obejmujących zakażenia wywołane przez: syncytialnego wirusa oddechowego (RSV, ang. respiratory syncytial virus), adenowirusa, rynowirusa oraz wirusa paragrypy na podstawie danych zebranych w latach 2004–2014.
Ocena skuteczności szczepień przeciwko grypie u dzieci w latach 2011-2020
15.12.2023
Celem niniejszego badania była ocena skuteczności inaktywowanej szczepionki przeciwko grypie w zapobieganiu występowania infekcji w populacji pediatrycznej.
15.12.2023
Czy stosowanie steroidów w COVID-19 pomaga i jest uzasadnione?
14.10.2021
W badaniu RECOVERY wykazano, że deksametazon znacząco zmniejsza liczbę zgonów u pacjentów z ciężkim COVID-19.
Znaczenie witaminy D3 w prewencji zakażenia i ciężkiego przebiegu COVID-19
11.10.2021
6
Witamina D jest jedną z najważniejszych, a jednocześnie najbardziej wielokierunkowo działających substancji.
11.10.2021
6
Zastosowanie erdosteiny u pacjentów, którzy przebyli ciężki COVID-19
28.09.2021
1
Erdosteina ma unikalne wśród leków mukolitycznych działanie przeciwzapalne.
Skuteczność masek w hamowaniu transmisji SARS-CoV-2
23.09.2021
3
Podawane społeczeństwu informacje dotyczące zdrowia publicznego muszą uczulać, że noszenie maseczki nie powinno dawać fałszywego poczucia ochrony.
Wskazania do szczepień w związku z wykonywaną pracą
15.09.2021
Jedynym obowiązkowym szczepieniem pracowniczym jest szczepienie przeciwko HBV u osób wykonujących zawód medyczny narażonych na zakażenie HBV…
Jak dzieci chorują na COVID-19?
02.07.2021
Okres inkubacji nowego koronawirusa wydaje się dłuższy u dzieci niż u dorosłych…
Znaczenie leków mukoaktywnych w okresie pandemii COVID-19
18.06.2021
4
Leki mukoaktywne nie należą do grupy preparatów, które powinny być stosowane profilaktycznie.
Powikłania kardiologiczne COVID-19
19.05.2021
Ponieważ u pacjentów z COVID-19 mogą nie występować klasyczne objawy stenokardialne, podejmowanie decyzji terapeutycznych u chorych z współistniejącym ACS wymaga oceny czynników ryzyka, analizy zapisu EKG i przyłóżkowego badania echokardiograficznego.