Publikacje

Leki złożone – nadzieja na poprawę stopnia przestrzegania zaleceń przez pacjentów
19.02.2021
Konsekwencją nieprzestrzegania zaleceń jest pogorszenie kontroli chorób, ze wzrostem częstości hospitalizacji oraz kosztów leczenia.
Rola witaminy D w prewencji i terapii zaburzeń metabolizmu glukozy
29.12.2020
W ostatnich 20 latach dokonano znacznego postępu w zakresie poznania mechanizmów warunkujących związek między witaminą D a kluczowymi czynnikami kontrolującymi metabolizm glukozy
29.12.2020
Niealkoholowe stłuszczenie trzustki w praktyce lekarza rodzinnego. Co lekarz powinien wiedzieć?
10.12.2020
Niealkoholowe stłuszczenie trzustki dopiero niedawno stało się obiektem zainteresowania współczesnej medycyny.
Gliflozyny – ważny krok naprzód w leczeniu pacjentów z cukrzycową chorobą nerek
22.10.2020
Pacjenci z CChN są populacją chorych szczególnie narażonych na ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych.
Wpływ korzystania z systemu Nightscout na wyrównanie metaboliczne cukrzycy, bezpieczeństwo użytkowania oraz obecność powikłań
07.10.2020
Osoba chorująca na cukrzycę musi być zaopatrzona w urządzenie do monitorowania stężenia glukozy w płynie śródtkankowym.
Uzależnienie od tytoniu – współczesne strategie terapeutyczne
17.09.2020
Jakie podejście do rzucenia palenia zaproponować pacjentowi ‒ nagłe odstawienie tytoniu czy stopniową redukcję liczby wypalanych papierosów?
Hipoglikemia rekatywna jako choroba XXI wieku w ujęciu interdyscyplinarnym
09.09.2020
Przyczyny występowania hipoglikemii reaktywnej nie są w pełni poznane i wymagają dalszych badań.
Ocena stanu wiedzy na temat cukrzycy pacjentów kierowanych na leczenie uzdrowiskowe z powodu tej choroby
24.07.2020
Edukacja chorych na cukrzycę jest istotnym uzupełnieniem leczenia.
Rola witamin z grupy B w leczeniu schorzeń neurologicznych. Synergistyczne oddziaływanie witamin B1, B6 i B12 na układ nerwowy
09.07.2020
Niedobory witamin z grupy B występują coraz częściej w różnych grupach społeczeństwa i są zdecydowanie niedoszacowane.
Aktualne standardy postępowania u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą zgodnie z wytycznymi ESC/ESH, PTNT i EASD 2019
01.07.2020
W trakcie terapii pacjentów z NT i cukrzycą należy pamiętać o poprawie również innych czynników sercowo-naczyniowych.