Publikacje

Ropień podniebienia twardego i przetoka nosowo-podniebienna jako powikłanie zęba zatrzymanego w szczęce − opis przypadku
12.12.2019
W większości przypadków zatrzymanie zęba przebiega dla pacjentów bezobjawowo.
Leczenie bólu ostrego u kobiety ciężarnej i w czasie laktacji
18.11.2019
Ciężarna nie powinna stosować samodzielnie żadnych leków ani suplementów diety.
18.11.2019
Hipertermia złośliwa – problem w chirurgii stomatologicznej. Doniesienie wstępne
03.09.2019
Ryzyko wystąpienia HZ jest większe u pacjentów z niektórymi miopatiami wrodzonymi.
Zastosowanie tlenoterapii w gabinecie lekarsko-dentystycznym w przypadkach nagłych
20.08.2019
Stosując tlen medyczny przede wszystkim trzeba pamiętać o zasadach bezpieczeństwa.
Podstawowe standardy prawne wykonywania zawodu lekarza
05.02.2019
Do prawidłowego wykonywania zawodu lekarza niezbędna jest znajomość prawa.
Analiza emocji związanych z leczeniem stomatologicznym
16.01.2019
Obecność lęku ma bezpośredni związek z nieregularnością zachowań zdrowotnych.
Bezpieczeństwo pacjenta w Polsce w świetle analizy zdarzeń medycznych
12.03.2018
Badania naukowe wykazują, że dostępne są metody skutecznego zapobiegania od 50 do 70% zdarzeń niepożądanych.
Opiniowanie w sprawach z podejrzenia błędu medycznego. Cz. 2. Dowód z opinii biegłego w sprawach z podejrzenia błędu medycznego – oczekiwania, możliwości, zagrożenia…
07.02.2018
Organy procesowe mają coraz większą trudność z pozyskaniem chętnych do opiniowania biegłych, wysokiej klasy specjalistów, dysponujących wiedzą kliniczną i pożądanym wysokim doświadczeniem, ale także choćby podstawami znajomości zagadnień prawa procesowego i zasad opiniowania sądowo-lekarskiego.
Dehumanizacja współczesnej medycyny: przyczyny i przeciwdziałanie
22.08.2017
Dehumanizacja współczesnej medycyny jest postrzegana jako negatywne zjawisko przez większość pacjentów, a także przez wielu lekarzy.
22.08.2017
Eutanazja – próba uporządkowania pojęcia
08.03.2017
O eutanazji pisano i mówiono już wiele. Brakuje jednak w polskim piśmiennictwie medycznym publikacji omawiających holistycznie zjawisko eutanazji, a znajomość prawno-etyczna problemu jest często niedokładna.