Publikacje

Wyniki symulacji modeli epidemiologicznych 4 wirusów wywołujących zakażenia układu oddechowego: RSV, adenowirusa, rynowirusa oraz wirusa paragrypy
15.12.2023
W niniejszym badaniu analizie poddano rozprzestrzenianie się czterech, często występujących infekcji wirusowych układu oddechowego, obejmujących zakażenia wywołane przez: syncytialnego wirusa oddechowego (RSV, ang. respiratory syncytial virus), adenowirusa, rynowirusa oraz wirusa paragrypy na podstawie danych zebranych w latach 2004–2014.
Analiza czynników wpływających na podatność układu oddechowego u noworodków na zakażenie RSV
15.12.2023
W niniejszym artkule badacze poddali analizie czynniki immunologiczne wpływające na podatność układu oddechowego we wczesnym okresie życia na zakażenie RSV.
15.12.2023
Ocena skuteczności szczepień przeciwko grypie u dzieci w latach 2011-2020
15.12.2023
Celem niniejszego badania była ocena skuteczności inaktywowanej szczepionki przeciwko grypie w zapobieganiu występowania infekcji w populacji pediatrycznej.
15.12.2023
Zakażenie syncytialnym wirusem oddechowym. Objawy, rozpoznanie i leczenie
23.11.2023
Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia RSV jest przyczyną ponad 60% ostrych infekcji dróg oddechowych u dzieci i ponad 80% infekcji dolnych dróg oddechowych u niemowląt do ukończenia 1. roku życia.
23.11.2023
IQVIA o zmianach na liście refundacyjnej dla obwieszczenia obowiązującego od 1 listopada 2023 roku
20.10.2023
Przedstawiamy podsumowanie zmian na liście refundacyjnej i w programach lekowych dla obwieszczenia obowiązującego od 1 listopada 2023 roku.
Wirusowe zapalenie wątroby typu A
13.10.2023
Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV, rodzaj Hepatovirus)
13.10.2023
Choroby egzotyczne którym można zapobiegać poprzez szczepienia ochronne
13.10.2023
Podróże międzynarodowe wiążą się ze zwiększonym ryzykiem zdrowotnym, zwłaszcza w przypadku wyjazdów do regionów tropikalnych i krajów, w których panują złe warunki sanitarne.
Inwazyjna choroba meningokokowa
12.10.2023
Bakteria Neisseria meningitidis (głównie serogrupy A, B, C, Y, W-135).
12.10.2023
Zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (kleszczowe zapalenie mózgu)
12.10.2023
Wirus zapalenia mózgu przenoszonego przez kleszcze (trzy typy: europejski, dalekowschodni i syberyjski, rodzaj Flavivirus).
12.10.2023
Żółta gorączka – epidemiologia, obraz kliniczny, profilaktyka
12.10.2023
Żółta gorączka jest chorobą wirusową o ostrym przebiegu, która występuje w krajach Afryki Subsaharyjskiej oraz w niektórych krajach Ameryki Południowej i Środkowej.
12.10.2023