Publikacje

Zagrożenia zdrowotne w podróży
15.08.2023
Wyjazd do krajów o odmiennej strefie klimatycznej i/lub o niskim standardzie sanitarno-higienicznym wiąże się z możliwością ekspozycji na drobnoustroje przenoszone m.in. drogą pokarmową, oddechową, płciową, a także poprzez wektory takie jak np. komary, kleszcze.
Profilaktyka malarii
15.08.2023
Malaria jest jedną z najgroźniejszych chorób tropikalnych.
Ochrona przed ukłuciami owadów
12.08.2023
Kontakt z owadami w krajach tropikalnych to jedno z poważniejszych zagrożeń zdrowotnych.
Biegunka podróżnych
12.08.2023
Biegunka to jeden z najczęstszych problemów zdrowotnych osób podróżujących. Szacuje się, że dotyczy od 30 do 70% podróżnych już w trakcie wyprawy lub po powrocie do domu.
Ciężarna w podróży
11.08.2023
Podróżowanie w ciąży może być bezpieczne przy odpowiednim przygotowaniu.
11.08.2023
Szpitale leczą już inaczej
11.08.2023
Wartość globalna rynku robotyki chirurgicznej szacuje się na 15 mld USD, tempo jego wzrostu wynosi 25% r/r. Trendy te dotyczą również polskich szpitali.
Negatywny wpływ szpitali na środowisko
11.08.2023
Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 4 mln zgonów na świecie, to zgony przedwczesne, wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Dziecko w podróży
10.08.2023
Podróże z dziećmi wymagają odpowiedniego przygotowania, zwłaszcza jeżeli celem wyjazdu są kraje o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarno-higienicznych.
Funkcje mikrobioty jelitowej
09.08.2023
Mikrobiota jelitowa odgrywa kluczową rolę w wielu procesach metabolicznych, żywieniowych, fizjologicznych i immunologicznych. Kolejne, liczne badania umożliwiają pogłębienie wiedzy na temat wpływu bakterii jelitowych na organizm człowieka.
Po powrocie z podróży
09.08.2023
Podróżowanie powinno sprawiać przyjemność zarówno na etapie planowania jak i realizowania wyjazdu, a z podróży turyści powinni przywieźć tylko dobre wspomnienia i nowe doświadczenia.