Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Zastosowanie glikokortykosteroidów w leczeniu atopowego zapalenia skóry

Zastosowanie glikokortykosteroidów w leczeniu atopowego zapalenia skóry

W świetle obecnej wiedzy atopowe zapalenie skóry (AZS) uznaje się za chorobę cywilizacyjną. Przeprowadzone badania wykazały, że w Polsce choroba ta występuje średnio u 4,7% dzieci między 3. a 18. r.ż. i u 1,4% dorosłych (1). 75% wszystkich przypadków AZS rozwija się do 3. r.ż., stąd też problem terapeutyczny dotyczy głównie pacjentów z tej grupy wiekowej.

Desloratadyna i lewocetyryzyna w leczeniu alergicznego nieżytu nosa

Desloratadyna i lewocetyryzyna w leczeniu alergicznego nieżytu nosa

Leki przciwhistaminowe są terapią pierwszego wyboru w leczeniu alergicznego nieżytu nosa. Starsze leki tej grupy są wysoce skuteczne w zmniejszeniu nasilenia takich objawów, jak świąd nosa czy kichanie, ale w mniejszym stopniu wpływają na blokadę nosa. Desloratadyna (DL) i lewocetyryzyna (LC) należą do nowej generacji leków przeciwhistaminowych, stworzonej z myślą o zwiększeniu skuteczności leczenia, przy równoczesnej redukcji częstości występowania działań niepożądanych.

Test kontroli astmy - Asthma Control Test (ACT) - na tle zaleceń GINA 2006

Test kontroli astmy - Asthma Control Test (ACT) - na tle zaleceń GINA 2006

W przypadku astmy, która jest chorobą przewlekłą, niezwykle ważna jest edukacja chorych, gdyż często wieloletnia terapia wymaga doskonałej współpracy i partnerskich relacji pomiędzy pacjentem i lekarzem prowadzącym. Dobierając optymalny zestaw leków do terapii astmy, należy pamiętać o najważniejszych celach tego leczenia, do których należą: całkowite ustąpienie lub zdecydowane zmniejszenie objawów astmy, przywrócenie prawidłowej czynności płuc, zapobieganie zaostrzeniom choroby oraz utrzymanie dobowej zmienności PEF poniżej 20%.

Odrębności diagnostyki i leczenia astmy oskrzelowej u dzieci

Odrębności diagnostyki i leczenia astmy oskrzelowej u dzieci

Epidemiologia chorób alergicznych u dzieci w Polsce nie jest dokładnie znana. W wynikach przeprowadzonego pod koniec XX w. badania (1), obejmującego grupę 2988 dzieci w wieku od 3 do 18 lat, zwraca uwagę znaczne zróżnicowanie częstości astmy oskrzelowej - od 2,8% w Białymstoku do 13,0% w Gdańsku. Tak dużej różnicy nie można wytłumaczyć domniemanymi czynnikami środowiskowymi ani genetycznymi populacji.

Alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa a astma oskrzelowa - zalecenia ARIA 2006

Alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa a astma oskrzelowa - zalecenia ARIA 2006

Zalecenia ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) (1) zostały opracowane przez grupę międzynarodowej klasy ekspertów we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia. Podstawowym ich założeniem jest upowszechnienie wiedzy o alergicznym nieżycie błony śluzowej nosa, wzajemnych powiązaniach patofizjologicznych pomiędzy górnymi i dolnymi drogami oddechowymi oraz ustalenie międzynarodowych, opartych na badaniach naukowych, standardów dotyczących diagnostyki i terapii.

Nadwrażliwość na aspirynę na tle reakcji nietolerancji leków

Nadwrażliwość na aspirynę na tle reakcji nietolerancji leków

Do reakcji ubocznych lub niepożądanych po lekach zaliczamy wszelkie niepożądane i nieoczekiwane efekty pojawiające się po podaniu leku w celu terapeutycznym, diagnostycznym lub profilaktycznym. Metaanaliza dostępnych danych z 39 badań przeprowadzonych w USA w latach 1966-1996 wykazała, że częstość poważnych reakcji niepożądanych po lekach u pacjentów hospitalizowanych wynosi 6,7% i wzrasta do 15,1%, jeśli weźmiemy pod uwagę również reakcje nie stanowiące bezpośredniego zagrożenia dla życia chorego.

Stenty uwalniające leki antyproliferacyjne a problem restenozy po przezskórnych interwencjach wieńcowych u pacjentów z cukrzycą typu 2

Stenty uwalniające leki antyproliferacyjne a problem restenozy po przezskórnych interwencjach wieńcowych u pacjentów z cukrzycą typu 2

Główną przyczyną zgonów w populacji pacjentów z cukrzycą typu 2 pozostaje nadal choroba niedokrwienna serca. Jednak dzięki postępowi medycyny możliwe jest coraz skuteczniejsze leczenie tej grupy chorych. Agresywne leczenie hipoglikemiczne, przeciwpłytkowe oraz hipolipemizujące umożliwia coraz lepsze wyrównanie parametrów metabolicznych cukrzycy, oddalając w czasie wystąpienie powikłań narządowych.

Retinopatia cukrzycowa a choroby układu sercowo-naczyniowego w przebiegu cukrzycy typu 2

Retinopatia cukrzycowa a choroby układu sercowo-naczyniowego w przebiegu cukrzycy typu 2

Znamy też inne patologie związane z niewydolnością naczyń zaopatrujących gałkę oczną w krew, takie jak niedrożność naczyń siatkówkowych, neuropatia niedokrwienna nerwu wzrokowego czy oczny zespół niedokrwienny. Wszystkie one mogą prowadzić do nieodwracalnej utraty wzroku. Brak jednak opracowań dotyczących tych zaburzeń w kontekście choroby miażdżycowej, chociaż powszechnie wiadomo, że cukrzyca promuje rozwój zmian o charakterze makroangiopatii, a te z kolei mogą w istotny sposób dodatkowo zaburzać krążenie oczne. W ten sposób działa mechanizm błędnego koła.

Adipocytokiny w przewlekłej niewydolności nerek

Adipocytokiny w przewlekłej niewydolności nerek

Otyłość to rosnący problem państw zachodnich. Jest uznanym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu 2, dyslipidemii, wielu nowotworów. Do niedawna tkankę tłuszczową utożsamiano jedynie z rezerwuarem energii. Ostatnie lata wykazały, że jest ona organem endokrynologicznym, wydzielającym szereg substancji.

Rewolucja w egzaminach specjalizacyjnych dla lekarzy

Rewolucja w egzaminach specjalizacyjnych dla lekarzy

poll 31 comment 0

Czy pytania na egzaminach specjalizacyjnych dla lekarzy powinny pochodzić wyłącznie z ogólnodostępnej bazy pytań? (takie rozwiązanie zaproponowało Ministerstwo Zdrowia)