Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Nowe spojrzenie na dysplazję włóknisto-mięśniową w świetle dużych rejestrów chorych

Nowe spojrzenie na dysplazję włóknisto-mięśniową w świetle dużych rejestrów chorych

Dysplazja włóknisto-mięśniowa może wystąpić w każdym wieku, zarówno u dzieci, jak i w wieku młodym, średnim i podeszłym.

e-terapia

e-terapia

poll 82 comment 2

Czy Pani/Pana zdaniem relacja terapeutyczna prowadzona przez profesjonalistę za pośrednictwem Internetu może stanowić skuteczne narzędzie w terapii łagodnej/umiarkowanej depresji?