Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Betablokery w prewencji nagłego zgonu sercowego u pacjentów z niewydolnością serca: wyniki metaanalizy

Betablokery w prewencji nagłego zgonu sercowego u pacjentów z niewydolnością serca: wyniki metaanalizy

W USA nagły zgon sercowy (NZS) odpowiedzialny jest za około 300 000 – 400 000 zgonów rocznie. Co więcej, może on stanowić pierwszy objaw choroby wieńcowej, a także jest przyczyną około 50% zgonów z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. Największe ryzyko NZS występuje u pacjentów z niewydolnością serca, u których wynosi ono około 4% – 13% rocznie...

Ćwiczenia fizyczne a wyładowania kardiowertera – defibrylatora: badanie HF-ACTION

Ćwiczenia fizyczne a wyładowania kardiowertera – defibrylatora: badanie HF-ACTION

Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora (ICD) poprawia przeżycie u chorych z niewydolnością serca (NS) i istotną dysfunkcją skurczową lewej komory. Jednakże, chorzy z ICD nierzadko pytają czy mogą bezpiecznie wykonywać ćwiczenia fizyczne nie narażając się na ryzyko wyładowania ICD. Źródłem obaw jest fakt, że w trakcie wysiłku dochodzi do wzrostu stężenia krążących katecholamin, które mogą prowokować wystąpienie zarówno komorowych, jak i nadkomorowych arytmii i w konsekwencji być przyczyną adekwatnego lub nieadekwatnego wyładowania ICD...

EMA wprowadza ograniczenia w stosowaniu pochodnych ergotaminy. Jakie są alternatywy terapeutyczne w leczeniu zaburzeń funkcji poznawczych?

EMA wprowadza ograniczenia w stosowaniu pochodnych ergotaminy. Jakie są alternatywy terapeutyczne w leczeniu zaburzeń funkcji poznawczych?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków (CHMP) zalecił wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu leków zawierających pochodne ergotaminy. Nie powinno się stosować tych leków do leczenia zaburzeń krążenia, problemów z pamięcią, czuciem lub w celu zapobiegania migrenowym bólom głowy, ponieważ ryzyko przeważa nad korzyściami w przypadku tych wskazań.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 468 comment 4

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?