Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Leki i urządzenia stosowane w nebulizacji

Leki i urządzenia stosowane w nebulizacji

Nebulizacja jest jedyną metodą aerozoloterapii polegającą na przyjęciu aerozolu przez swobodny wdech, niewymagającą od pacjenta ścisłej koordynacji toru oddychania i faz oddechowych z pracą urządzenia, przez co możliwość popełnienia błędu podania lub przyjęcia leku jest najmniejsza.

Postępowanie z dzieckiem do ukończenia 5. roku życia z zaostrzeniem astmy oskrzelowej

Postępowanie z dzieckiem do ukończenia 5. roku życia z zaostrzeniem astmy oskrzelowej

U pacjentów z astmą oskrzelową w związku z narażeniem na infekcje (zwłaszcza wirusowe), a także czynniki drażniące i alergeny lub z powodu niesystematycznego przyjmowania leków może dochodzić do zaostrzenia choroby.

Żylaki dna żołądka – rzadka przyczyna krwawień z przewodu pokarmowego

Żylaki dna żołądka – rzadka przyczyna krwawień z przewodu pokarmowego

W wieku 12 lat u pacjenta wystąpił pierwszy krwotok z żylaków przełyku (krwiste stolce i krwiste wymioty). Pacjenta hospitalizowano na oddziale intensywnej opieki medycznej szpitala w miejscu zamieszkania. Podano mu leki z grupy inhibitorów pompy protonowej (PPI) i przetoczono krew.

Przyczyny i możliwości leczenia otyłości u dzieci i młodzieży

Przyczyny i możliwości leczenia otyłości u dzieci i młodzieży

Nadwaga i otyłość dotyczy kilkunastu procent dzieci i młodzieży w Polsce. Można więc uznać, że średnio co dziesiąte dziecko w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym (1–6 lat) oraz co siódmy nastolatek będący podopiecznym lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jest pacjentem co najmniej z nadwagą.

Zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu zakażenia Mycoplasma pneumoniae

Zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu zakażenia Mycoplasma pneumoniae

14,5-letnia dziewczynka, pozostająca pod opieką poradni alergologicznej z powodu astmy oskrzelowej, została przyjęta do szpitala rejonowego z nasilonymi objawami infekcji dróg oddechowych i gorączką 39°C. Według zebranego od matki wywiadu u dziecka tydzień przed przyjęciem pojawiły się katar, kaszel i temperatura 38°C.

Rola aktywności fizycznej w codziennym życiu pacjenta z cukrzycą. Cukrzyca i sport – razem czy osobno?

Rola aktywności fizycznej w codziennym życiu pacjenta z cukrzycą. Cukrzyca i sport – razem czy osobno?

Zalecenia towarzystw naukowych dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę już od wielu lat jasno określają, że aktywność fizyczna stanowi jeden z ważniejszych elementów leczenia zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Uprawianie sportu w sposób bezpośredni pozwala na uzyskanie lepszego wyrównania cukrzycy oraz przynosi również wiele innych korzyści.

Zasady leczenia insuliną. Rola nowych insulin w leczeniu chorych na cukrzycę

Zasady leczenia insuliną. Rola nowych insulin w leczeniu chorych na cukrzycę

Insulinoterapia jest stosowana we wszystkich typach cukrzycy, na różnych etapach rozwoju choroby, a schematy leczenia oraz rodzaje stosowanej insuliny zależą od wielu czynników i powinny być indywidualnie dobierane dla każdego chorego.

Popularność aplikacji mobilnych do wsparcia psychicznego

Popularność aplikacji mobilnych do wsparcia psychicznego

poll 27 comment 0

Czy spotyka Pan(i) w swojej praktyce pacjentów korzystających z mobilnych aplikacji służących do wsparcia psychologicznego i redukcji stresu?