Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Leki i urządzenia stosowane w nebulizacji

Leki i urządzenia stosowane w nebulizacji

Nebulizacja jest jedyną metodą aerozoloterapii polegającą na przyjęciu aerozolu przez swobodny wdech, niewymagającą od pacjenta ścisłej koordynacji toru oddychania i faz oddechowych z pracą urządzenia, przez co możliwość popełnienia błędu podania lub przyjęcia leku jest najmniejsza.

Postępowanie z dzieckiem do ukończenia 5. roku życia z zaostrzeniem astmy oskrzelowej

Postępowanie z dzieckiem do ukończenia 5. roku życia z zaostrzeniem astmy oskrzelowej

U pacjentów z astmą oskrzelową w związku z narażeniem na infekcje (zwłaszcza wirusowe), a także czynniki drażniące i alergeny lub z powodu niesystematycznego przyjmowania leków może dochodzić do zaostrzenia choroby.

Żylaki dna żołądka – rzadka przyczyna krwawień z przewodu pokarmowego

Żylaki dna żołądka – rzadka przyczyna krwawień z przewodu pokarmowego

W wieku 12 lat u pacjenta wystąpił pierwszy krwotok z żylaków przełyku (krwiste stolce i krwiste wymioty). Pacjenta hospitalizowano na oddziale intensywnej opieki medycznej szpitala w miejscu zamieszkania. Podano mu leki z grupy inhibitorów pompy protonowej (PPI) i przetoczono krew.

Przyczyny i możliwości leczenia otyłości u dzieci i młodzieży

Przyczyny i możliwości leczenia otyłości u dzieci i młodzieży

Nadwaga i otyłość dotyczy kilkunastu procent dzieci i młodzieży w Polsce. Można więc uznać, że średnio co dziesiąte dziecko w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym (1–6 lat) oraz co siódmy nastolatek będący podopiecznym lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jest pacjentem co najmniej z nadwagą.

Wirtualna rzeczywistość w opiece psychiatrycznej

Wirtualna rzeczywistość w opiece psychiatrycznej

poll 0 comment 0

Czy spotkał(a) się Pan(i) w swojej praktyce zawodowej z zastosowaniem technik wirtualnej rzeczywistości w leczeniu pacjentów z chorobami psychicznymi, np. psychozą, PTSD lub zaburzeniami lękowymi?