Aktualności

Chorzy na POChP częściej cierpią na depresję, dlatego ważne jest wsparcie opiekunów
21.03.2024
POChP jest trzecią, po zawale serca i udarze mózgu, przyczyną zgonów na świecie. Każdego roku z jej powodu umiera ponad 3 mln pacjentów.
21.03.2024
Depresja sprzyja chorobom serca
21.03.2024
Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna polega zarówno na leczeniu wysiłkiem fizycznym i stosowaniu najróżniejszych fizykoterapii, ale także na edukacji i nauce zdrowego stylu życia.
Lekarze i organizacje kobiece o rozporządzeniu MZ w sprawie dostępu do aborcji
18.03.2024
Coraz mniej Polaków szczepi się przeciw grypie
15.03.2024
2
Gdyby udało się zaszczepić przeciw grypie tylko 20 proc. dzieci, liczba zachorowań w całej populacji spadłaby o połowę
Dziesięć najpotrzebniejszych, nieobjętych refundacją w Polsce leków w terapii nowotworów litych
14.03.2024
W tym roku głosowało 8 osób, każda z nich mogła wskazać 10 leków najbardziej potrzebnych do wprowadzenia do praktyki klinicznej.
Pielęgniarki będą wykonywały szybkie badania USG w stanach nagłych
12.03.2024
Ministerstwo Zdrowia skierowało we wtorek do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.
Lekarka skazana na grzywnę i dwuletni zakaz wykonywania zawodu za narażenie pacjentki
12.03.2024
3
Biegli wskazali na nieprawidłowości w czasie transportu, związane z nienależytą kontrolą urządzenia monitorującego pracę serca i poziomu napełnienia butli z tlenem,
Psycholog: brakuje nam poczucia kontroli nad rzeczywistością
12.03.2024
45 proc. badanych przyznaje, że ciężko jest im nadążyć za dzisiejszym tempem życia, a 56 proc. czuje się wykończonym pod koniec dnia.