Aktualności

Badacze wyodrębnili cztery wzorce ludzkiego snu
18.03.2024
Przewlekłe choroby, niższa wydajność w pracy, słabsze wyniki w nauce i gorsze relacje społeczne – to wszystko może mieć związek z zaburzeniami snu.
Dieta dawcy krwi może zaszkodzić biorcy
18.03.2024
U pacjentów z alergią na jaja poziomy BAT były znacznie wyższe, gdy krew została poddana działaniu surowicy dawców, którzy spożyli jaja.
Terapia hormonalna kontra antybiotykooporne bakterie
15.03.2024
Oczekuje się, że steroidy mogą stanowić alternatywę dla konwencjonalnych antybiotyków, które stają się coraz bardziej nieskuteczne.
Czyste powietrze to więcej zachorowań na legionellozę
14.03.2024
1
Dramatyczny wzrost zapadalności na legionellozę zaobserwowano w ostatnich latach na całym świecie, z 9-krotnym wzrostem w Stanach Zjednoczonych w latach 2000–2018.
Metale ciężkie przyspieszają starzenie się jajników
14.03.2024
Metale ciężkie, takie jak arsen, kadm, rtęć i ołów, powszechnie występują w wodzie pitnej, zanieczyszczonym powietrzu i żywności.
Zwłóknienia narządów będzie można leczyć, wykorzystując siły natury
14.03.2024
Zidentyfikowane przez badaczy biomolekuły mikro RNA działają w sposób swoisty, hamując produkcję tych białek, które bezpośrednio prowadzą do zwłóknień
Polacy opracowali nową modyfikację mRNA
12.03.2024
Cząsteczka mRNA z modyfikacją AvantCap wykazuje w niektórych układach nawet 6-krotnie większą produktywność niż bez niej.
Wirtualna rzeczywistość plus stymulacja mózgu w leczeniu stresu pourazowego
11.03.2024
Leki mają znaczące działania niepożądane, zaś terapia ekspozycyjna może być trudna do tolerowania, ponieważ wiąże się z wielokrotnym opisywaniem wysoce traumatycznych doświadczeń.